Owners

     
Shareholder as of June 30, 2020 Number of shares votes & capital
Staffan Salén med familj genom bolag 1 4 916 975 28,5%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 209 719 18,6%
Protector Forsikring ASA 1 720 499 10,0%
Investment AB Öresund 1 599 240 9,3%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj genom bolag 406 500 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 378 180 2,2%
Erik Åfors genom bolag 377 291 2,2%
Claes Ruthberg 181 000 1,0%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

149 710 0,9%
Summa 13 412 076 77,8%
Övriga 3 827 599 22,2%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Salénia AB