Bæredygtighed

En forretningsmodel, der fremmer mangfoldighed

Eworks vigtigste tilgang til at arbejde for et bæredygtigt samfund er vores virksomhedsmodel, hvor mangfoldighed og lige muligheder er et centralt punkt. Årsagen er enkel – kunder, virksomheden og samfundet vil gerne udnytte de kompetencer, der findes her, uanset hvordan de er pakket ind.

Hos Ework betyder mangfoldighed, at alle hos Ework – med deres unikke kvaliteter, færdigheder og erfaringer – bidrager til de overordnede kompetencer, som virksomheden leverer. Mangfoldighed betyder bedre lønsomhed for kunderne. Desuden tiltrækker arbejde med mangfoldighed nye kompetencer og inspirerer nuværende medarbejdere og konsulenter.

Eworks forretningsmodel fremmer mangfoldighed og lige muligheder for at matche konsulenter. Virksomheden har ikke konsulenter ansat, men bestræber sig på at matche opgaver upartisk med de bedst egnede konsulenter fra hele markedet. Denne proces kalder vi ”Matched by Ework™.” Målet er at udvælge alle konsulenter ved hjælp af denne model inden 2020.

 

Hurtige teknologiske fremskridt kræver frihed fra fordomme

Mange kunder har brug for at få gang i deres virksomhed hurtigt. Det kræver viden, der ikke handler om navn, køn, etnicitet, alder eller udseende. Matched by Ework™ gør Ework i stand til at levere digital matching, der minimerer diskrimination, ved at flytte fokus væk fra følelsesmæssige kriterier. Det gør virksomheden i stand til at tilfredsstille konsulentens forventninger til at få adgang til opgaver og samtidig spille en aktiv rolle i udviklingen af større mangfoldighed og lige muligheder i det bredere samfund gennem innovation.

 

Lever op til Global Compact-principper

Hvert år siden 2008 har Ework doneret til velgørende og socialt ansvarligt arbejde. Siden 2018 har Ework arbejdet med at identificere og definere segmenter, hvor bæredygtighed og socialt ansvar kan integreres i vores forretnings- og driftsprocesser. Aktivt, socialt engagement er en vigtig del af virksomheden.

I definitionen af vores fokusområder har vi taget udgangspunkt i FN’s Verdensmål og Agenda 2030. Vores største mulighed for indflydelse på en positiv og konstruktiv måde er gennem følgende mål – ligestilling, ingen diskrimination, øget social sikkerhed og socioøkonomisk vækst.

 

Related