Workstyles og bløde værdier

Hvad er Workstyles?

I dag lægges der et stort arbejde i forbindelse med ansættelser: Man laver test og kigger meget på, om personen vil fungere i organisationen, om man deler kulturelle værdier, og hvordan man vil få det bedste ud af kandidaten set ud fra, hvilken virksomhed man er, og hvad stillingen indebærer og kræver. Man er, når det handler om fastansatte, kommet frem til, at et cv har en lav korrelation til at forudse en persons præstationer, og man kigger altså meget på de bløde værdier og ikke bare på, hvilken baggrund personen har.

Hvorfor gør man ikke det, når man anvender konsulenter?


Hos Ework har vi derfor gennemgået, hvordan man kan tage hensyn til ikke bare de hårde værdier, men også det vigtigste – de bløde værdier.


Workstyles er altså: et værktøj til en samlet bedømmelse af en konsulents drivkræfter og evner.

 

Bløde værdier (soft skills)

Den traditionelle måde at se på en konsulent er, at man alt for ensidigt fokuserer på personens uddannelse og erfaring. Desværre har et traditionelt cv vist sig at have en lav korrelation til at forudse en persons faktiske præstation, da det ser bort fra vigtige fundamenter.


Alle – du, jeg, din chef – har en unik personlighed og vores egen arbejdsstil. Det, vi i daglige tal plejer at referere til som ”bløde værdier” eller ”soft skills”. Det er disse bløde værdier, der blandt andet bestemmer, hvordan vi tager informationer til os, løser problemer, fungerer i en social kontekst osv. Men frem for alt påvirker de bløde værdier, hvor godt vi vil fungere i en stilling og løse vores arbejdsopgaver: De korrelerer med andre ord på en helt anden måde end hårde værdier til, hvor godt en person vil præstere og dermed, hvad vi i sidste ende får ud af konsulenten.

For at skabe et mere dækkende og retvisende bilede af, hvor godt en person vil præstere og lykkes i sin stilling, skal vi altså supplere det nuværende beslutningsgrundlag og udvide det med bløde værdier.

Hvordan får vi så de bløde værdier frem? Det gør vi ved at følge en metode i hele efterspørgselsprocessen, der struktureret identificerer, søger og finder disse værdier og derefter beregner dem på en målbar og let overskuelig måde.

 

Gennemtestet model

Workstyles er ikke noget, vi har selv har fundet på hos Ework. Tværtimod – det er en gennemtestet model, der er udviklet af forskere, myndigheder og virksomheder gennem årtier, og som i dag anvendes over hele verden.

I grunden består det af 17 foruddefinerede beskrivelser af arbejdsrelateret adfærd og evner, som kan anvendes til forskellige typer stillinger.

Disse evner kan fx være samarbejdsevner, evner til at tage initiativ, lederskab eller ydmyghed (billeder af evner).

Hver stilling får derefter de seks evner, der betragtes som vigtigst for, at man kan lykkes med sin opgave, og vurderes derefter på en skala fra et til seks, afhængigt af hvor stor vægt man lægger på netop denne adfærd eller evne.

 

Tilpasset ”Workstyles-profil”

Hertil har Ework et bibliotek med færdige skabeloner til forskellige stillinger, som vi baserer på forskning inden for arbejdspsykologi, men naturligvis kan man også manuelt konfigurere dem, hvis du som opdragsgiver skulle ønske det.

Ework vil derefter struktureret gennem hele processen følge en metode, der finder disse evner hos konsulenterne, og derefter på en let overskuelig måde gennemgå dem som værdier i forhold til kravene i opgaveforespørgslen. De mest pålidelige resultater opnår man gennem test, men vi kan også anvende strukturerede interviews med spørgsmål udviklet til at få værdier frem på forskellige Workstyles, når vi taler med konsulenten. Andre måder kan være at ”oversætte” allerede gennemførte test til Workstyles. Det fungerer fx på Myers-Briggs (MBTI).


I øjeblikket gennemføres Workstyles-bedømmelserne af konsulenterne, når vi modtager en forespørgsel, men da vi løbende udvider vores database, vil de fleste konsulenter i et længere perspektiv få deres resultat ”tydeligt”/tilgængeligt, når de søger opgaver via Ework.

Det er desuden GDPR-compliant, da konsulenterne har godkendt, at vi gemmer og anvender resultaterne.

 

En del af helheden

Selvfølgelig er Workstyles ikke svaret på alle udfordringer, man som kunde stilles overfor, når man skal finde den rigtige konsulent. Men vi ser, at der sker noget, når man begynder at arbejde struktureret med disse spørgsmål. Lige pludselig får man en bevidsthed om det udvalg af parametre, der påvirker, hvor godt nogen lykkes i deres arbejde, og man begynder ubevidst eller bevidst at udvide sit perspektiv og tankemønster.

Bare det at stille spørgsmål og begynde at tænke i disse baner forbedrer grundlaget for forespørgslen, og hvordan man vurderer en konsulent!

Hensyntagen til bløde værdier er egentlig ikke noget nyt for Ework, vores Sourcing Partners har altid lagt vægt på det, især med kunder hvor vi har en lang relation. Hvorfor det? Fordi jo bedre forståelse vi har for vores kunde, desto bedre forstår vi, hvilken type konsulent der fungerer i dette miljø. Derfor har vi altid en bedre levering til kunder, vi kender godt – vi medtager bløde værdier allerede fra starten!

Det nye er, at vi nu gør det hele struktureret i henhold til en udarbejdet metode.


Effekten af Workstyles

Fordi vi nu ikke kun kigger på viden og kompetencer, men også tager hensyn til, hvordan konsulenten fungerer, og hvad der driver ham/hende, giver det os (og dig) et betydeligt større kandidatgrundlag, der desuden er mere træfsikkert. Du får et solidt grundlag at basere dit valg på. Desuden stiger sandsynligheden for, at konsulenten trives og vil blive i sin stilling, betydeligt.


Sammen med Eworks eksisterende matchingmetode, hvor vi med aktiv søgning manuelt finder konsulenter, samt vores erfaring og viden om konsulentmarkedet, kan vi tilbyde dig et helhedskoncept, som vi er ene om på det svenske marked.


For dig som opdragsgiver betyder det, at du får en mere effektiv konsulentadministration og frem for alt, endnu bedre matchede konsulenter!

Fremtidssikret matchingsmetode giver:

  • Bedre tilpassede betingelser

  • Større kandidatgrundlag

  • Helhedsbillede af konsulentens kompetencer, drivkræfter og evner

  • Bedre matchede konsulenter

  • Mere effektiv konsulentadministration

  • Konsulenter der trives og bliver

 

Kort sagt: konsulenter med de bedst mulige forudsætninger for at lykkes i deres stillinger!


"Soft Skills"
- the New Talk of the Town

LÆS BLOGPOSTEN

 


What Are The Top 10 Soft Skills
For The Future Of Work?

LÆS ARTIKLEN