Search through all assignments

Konsulentbistand til applikasjonsdrift -junior til ekspertnivå

Til vår kunde søker vi 2 konsulenter med driftkompetanse innen Atlassianprodukter eller med egenutviklede javaapplikasjoner, fra junior til ekspertnivå.
Skatt har etablert en privat sky med stor grad av automatisering. Plattformen er basert på vmware med en containerplattform Open Shift. Gruppa har ansvar for applikasjonsdrift av alle egenutviklede skattefaglige applikasjoner, slik at vi har mye samhandling med utviklingsgruppene rundt utviklingsløpet, bygg og deploy. Vi drifter også deres verktøykasse på utviklingsplattformen. De moderniserte applikasjonene er basert på javakode, og benytter seg av mikroarkitektur. Det betyr at vi har en rekke felleskomponenter integrert med de ulike fagapplikasjonene. Vi har flere hundre applikasjoner og flere tusen linux servere. Vi har også en portefølje av klassiske applikasjoner som ikke går på OpenShift. Gruppa består av rundt 30 personer med teknisk profil lokalisert hovedsaklig i Grimstad, men også noen få i Oslo og Mo i Rana. Vi har et stort fagmiljø, med flere andre driftsgrupper, tilsammen er vi over 100 tekniske fagpersoner på drift.
Oppgaver:
- Ivareta rollen driftsansvarlig (DevOps)
- Ansvar for alle driftsoppgavene fra server til applikasjonsnivå, dvs. sørge for at løsningen til enhver tid fungerer som den skal på de felles verdikjede-testmiljøene og på produksjonsmiljøene
- Lage rutiner for drift, overvåkning og vedlikehold, samt drive med forebyggende vedlikehold. I tillegg være aktiv bidragsyter på å kontinuerlig forbedre driftsløsningene våre.
- Ansvarlig for at løsningen er dokumentert og at alle som har behov for det kjenner til dokumentasjonen og hvor den finnes.
- Ansvarlig for at alle med behov for å kjenne til løsningen gis opplæring
- Komme med innspill til forbedringer og sørge for at hensynet til brukskvalitet og brukervennlighet blir ivaretatt eventuelt i samarbeid med arkitektur, utvikling eller andre fagpersoner.
- Ivareta ikke funksjonelle krav i utviklingsprosjektene
- Opprette nye servere/miljøer samt oppsett av hele miljø rekkefølge inkl felleskomponenter
- Bygg og deployment
- Etablere og oppdatere overvåking
- Tuningoppgaver (Følge opp responstider og kjøretid i produksjon; forslag til optimalisering av maskinvare/operativsystem/kode, eksekveringsplaner)

I tillegg kan konsulenten forventes å delta og bidra inn i fagmiljøet (til gruppemøter, fagsamlinger, metodeutvikling m.m.). Konsulenten må også ha tett samhandling med forvaltningsapparatet ift feilsituasjoner, planlegging av deploy, forbedringer på løsningen etc.

Konsulenten må påregne å kunne ta hjemmeberedskapsvakter og overtid i virksomhetskritiske perioder.

Krav til ressurser:
- Utdannelse med minimum Bachelornivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
Vi vil vurdere kandidater fra junior til ekspert.
- Erfaring med scripting
- Solid linux kompetanse

Fordel med:
- utviklerbakgrunn
- erfaring med applikasjonsserverteknologi, databaser og applikasjonsdrift
- erfaring fra teknisk driftsarbeid fra store driftsmiljøer
- erfaring med integrasjoner og komplekse verdikjeder
- kompetanse og erfaring med Confluence og Jira
- erfaring med paas plattformer og en fordel med kjennskap til OpenShift
- erfaring med ITIL-baserte prosesser innenfor incident-, problem-, og change management.

• Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig
• Gode referanser

Start :så raskt som mulig
Varighet : ut 2020
Arbeidssted : Grimstad (med mulighet for å jobbe remote ut i oppdraget)
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Konsulentbistand til applikasjonsdrift -junior til ekspertnivå - Assignment

In short:

Project no:
20-02-1327
Reference no:
1327
Announced date:
19/02/2020
Project:
11/12/2019 - 11/03/2020
Assignment:
Database Development
Location:
Norway, Grimstad
Date:
Apply ASAP

Competence:
JavaScript 1-3 Years Essential
Linux 1-3 Years Essential
Atlassian Tools 1-3 Years Essential
Maintenance Management 1-3 Years Essential
Log in SIGN UP