Search through all assignments

Tidsbegränsad anställning av konsulttjänst för miljöplanerare i Norrtälje kommun

Till vår kund Norrtälje kommun söker vi efter en konsult/er för nedanstående uppdrag.

Uppdragsbeskrivning samt information om vilka handlingar som ska ingå i anbudet
Se bifogade dokument längst ner i annonsen.

Frågor:
Har ni frågor gällande uppdraget, vänligen kontakta uppdragsansvarig, Mats Lockner, på: mats.lockner@eworkgroup.com
Vi uppskattar att eventuella frågor kommuniceras via mail då dessa ofta behöver tas vidare för avstämning med beställaren.

Intervju:
Konsult/Leverantör kan vid behov bli kallad till intervju för fastställande av kvalificeringskrav.

Rangordning:
Ework rangordnar och skickar fram samtliga anbud som uppfyller kraven enligt "KVALIFICERING". Rangordning sker utefter pris och/eller tillgänglighet, beroende på kundens önskemål. Notera att kunden har möjlighet att avböja rangordnad konsult/anbud samt att detta inte påverkar utvärdering/feedback.
Vid fall där Ework ska rangordna på ett (1) utav kriterierna pris/tillgänglighet och flera anbudsgivare bedöms lika, kommer det ej valda kriteriet bli avgörande.


Avtalsvillkor:
Villkor för uppdraget kommer att vara grundade på Eworks ramavtal med kund som tillämpar ABK 09 med vissa avsteg. Ta del villkoren i bilaga ”Exempelavtal STIC 2019”, se bifogat längst ner i annonsen.
Vi accepterar inte anbud som hänvisar till andra villkor än de som är beskrivna i ”Exempelavtal STIC 2019”

Sista ansökningsdag är 2020-04-07

Ansökan får gärna skickas via mail direkt till uppdragsansvarig: mats.lockner@eworkgroup.com

FRÅGOR OCH KONTAKTPERSON
Har ni frågor gällande uppdraget, vänligen kontakta uppdragsansvarig, Mats Lockner, på: mats.lockner@eworkgroup.com
Vi uppskattar att eventuella frågor kommuniceras via mail då dessa ofta behöver tas vidare för avstämning med beställaren.

Tidsbegränsad anställning av konsulttjänst för miljöplanerare i Norrtälje kommun - Assignment

In short:

Project no:
20-03-3341
Reference no:
3341
Announced date:
26/03/2020
Project:
ASAP - 29/01/2021
Assignment:
Other Engineering Management
Location:
Sweden, Stockholm
Date:
07/04/2020

Competence:
Environment 3-5 Years Essential
Log in SIGN UP