Search through all assignments

20/33085 Infrastrukturarkitekt

Til vår kunde søker vi en Infrastrukturarkitekt

Bakgrunnen for dette avropet er Statens vegvesen sitt behov for bistand i forbindelse med infrastrukturarkitektur omkring anvendelse av infrastruktur for utviklingsprosjekter og innplassering og tilpasning av hyllevare til SVV sin infrastruktur. Utviklingsprosjekter vil i hovedsak være utvikling av java-baserte webapplikasjoner og tjenester. SVV er også i ferd med å etablere løsninger i intern og public cloud. Foreløpig har vi avtaler med Amazon, GCP og Azure, det vil være behov for erfaringer rundt integrasjoner mellom public cloud og intern infrastruktur. Majoriteten av oppgavene vil dog være orientert rundt infrastruktur on premise, og ikke public cloud. Rollen utføres på vegne av Infrastruktur og drift IT avdelingen i IT divisjonen.
Formålet er å bidra med beskrivelse av behov og krav til SVV sin infrastruktur i samarbeid med infrastrukturarkitekt-teamet. Konsulenten skal dokumentere hvordan eksisterende og ny IT-infrastruktur ivaretar disse behov og krav, ved hjelp av for eksempel UML-installasjonsdiagrammer.


Arbeidsoppgaver:
• Bidra til å ta frem og dokumentere eksisterende krav og nye, overordnete krav til infrastrukturen i Statens vegvesen
• Ta fram dokumentasjon på infrastruktur (for eksempel installasjonsdiagrammer), ved hjelp av etablerte UML-verktøy som for eksempel Enterprise Architect
• Det skal utarbeides erfarings- og sluttrapport for oppdraget.
• I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre relaterte aktiviteter.


Krav og ønsket kompetanse:

Utdanning:
• Høyere utdannelse innen IT-fag
Relevant praktisk erfaring kan også vurderes

1. Forståelse for løsnings- og infrastrukturarkitektur
2. Erfaring med å ta frem og dokumentere overordnet krav til IT infrastruktur i større organisasjoner
3. Erfaring med å dokumentere IT-infrastruktur ved hjelp av UML-verktøy (beskriv hvilke verktøy)
4. Forståelse for applikasjonsservere, vi benytter følgende: Apache Tomcat og Microsoft IIS
5. Forståelse for databaseservere, vi benytter følgende: Oracle DB og Microsoft SQL
6. Forståelse for Access Management (AM) og Identity Management (IDM), med størst fokus på AM
7. Forståelse for reverse proxy
8. Forståelse for eksponering av webtjenester (endepunkthåndtering)
9. Forståelse for lastbalansering
10. Forståelse for sertifikater og PKI
11. Forståelse for mikrotjeneste arkitektur og kontainerbasert infrastruktur, vi benytter bla. følgende: Kubernetes, Openshift
12. Prosessforståelse, med fokus på at man er har bred erfaring for å jobbe prosessorientert og i større IKT organisasjoner
13. Erfaring med bruk av Enterprise Architect fra Sparx systems


Personlige egenskaper/egenskaper som er relevante:
• Evne og motivasjon til å sette seg raskt inn i nye ting, evne til å holde fokus i en travel hverdag og følge oppgaver eller problemer fra start til slutt
• Er nøyaktig og kvalitetsbevisst
• Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
• Det vektlegges god evne og vilje til å arbeide etter Statens Vegvesens interne rutiner og praksis

Start : (A.S.A.P)
Varighet : 31.12.2020 (Med opsjon for SVV til å forlenge 12mnd + 12mnd + 12mnd)
Arbeidssted : SVV sine lokaler i Drammen eller Skien
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
20/33085 Infrastrukturarkitekt - Assignment

In short:

Project no:
20-03-3342
Reference no:
3342
Announced date:
30/03/2020
Project:
ASAP - 31/12/2020
Assignment:
System Maintenance
Location:
Norway, Drammen
Norway, Drammen
Date:
Apply ASAP

Competence:
IT-infrastruktur 3-5 Years Essential
Log in SIGN UP