Search through all assignments

Applikasjonspakking

Innledning
I forbindelse med utrulling av Windows 10 er det etablert et prosjekt i Avinor IT for hele konsernet. Prosjektet skal sørge for oppgradering av operativsystem til Windows 10 på samtlige drøyt 3000 PCer, samt installasjon av Office 16 lokalt der det er relevant. En av hovedoppgavene i dette prosjektet er å sikre at brukerne får minst mulig ulempe, herunder komme raskt tilbake i effektivt arbeid med programvaren de trenger. For å sikre dette er det behov for en person som kan bistå med å pakke programvare slik at det kan rulles ut på nyoppgraderte PCer enklest mulig.

Se også Avinors presentasjonsfilm
https://youtu.be/LoXyp_myi_k


2 Spesifikasjon av rolle
Vi søker deg som har høy kompetanse innenfor Microsoft klient-operativsystemer og støtteverktøy og har erfaringer med å drifte og videreutvikle en slik plattform. Oppgaver vil blant annet være å drifte og utvikle:
• Klient-plattform for administrative og lufthavnoperative tjenester
• Applikasjonspakking for lokale klienter (SCCM)
• Operativsystem deployment-PCer og servere (SCCM)

3 Kompetansekrav
• Erfaring med drift av større Microsoft server- og klientmiljøer
• Flere års erfaring med pakking av applikasjoner generelt
• Må ha kunnskap om Microsoft System Center Configuration Manager
• Bør ha kunnskap om Microsoft App-V
• Må ha kunnskap om Powershell og Powershell-skripting
• Må ha kunnskap om Powershell app deployment toolkit
• Bør ha kunnskap om Windows Installer (MSI) og kunne kompilere MSI
• God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
• Bred erfaring innenfor tiltenkt ansvar og arbeidsoppgaver, gjerne fra større IT-miljøer
• Kjennskap til rammeverk for beste praksis f.eks. ITIL og Lean IT

Må kunne jobbe selvstendig. Prosjektet har et eget prosjektrom og vi er en bra gjeng, men det er ikke alltid kolleger å støtte seg på, og man har ansvar for egne leveranser.

Oppstart: Umiddelbart etter kontraktsinngåelse

Oppdragets varighet: Ut april 2019. Opsjon til ut september 2019.
Omfang: 80-100%

Arbeidssted : Bjørvika, Oslo


Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Applikasjonspakking - Assignment

In short:

Project no:
19-02-3968
Reference no:
3968
Announced date:
11/02/2019
Project:
ASAP - 30/04/2019
Assignment:
Application Packaging
Location:
Norway, Oslo
Date:
Apply ASAP

Competence:
MS SCCM (System Center Configuration Manager) 1-3 Years Essential
Phone: +46 (8) 50 60 55 00