Search through all assignments

DBA-utvikler

Til Ruter søker vi en DBA-utvikler.

Ruters eksisterende baksystem for billett-appen, Service API (SAPI) betjener en omsetning på ca. 3 mrd. pr. år og er en virksomhetskritisk komponent i Ruters systemportefølje. Det er viktig at løsningen er sikker og stabil.
I denne tilbudsforespørselen ønskes det en DBA eller en utvikler som har erfaring med databaseadministrasjon og optimalisering. Vedkommende skal inngå i SAPI-teamet, men skal kunne utføre oppgaver i DPS drift eller andre områder ved behov, samt for samarbeidspartene innen Offentlig-Offentlig samarbeid (OOS) mellom kollektivselskapene Ruter, Kolumbus, Østfold kollektivtrafikk (ØKT), Agder kollektivtrafikk (AKT), Brakar, Troms og Skyss.

Om SAPI:
SAPI-teamet består per i dag av PO, Team/techlead, 2 testere, 8 utviklere, driftsressurser og 1 DBA. SAPI-teamet har ansvar for forvaltning og utvikling av en rekke virksomhetskritiske løsninger for Ruter og samarbeidende kollektivselskaper. Porteføljen består i dag blant annet av RuterBillett, KolumbusBillett, AKTBillett, ØKTBillett, BrakarBillett, RuterSalg, Ruterkontroll og andre systemer og applikasjoner vedrørende salg og billetter i Ruter.
SAPI-tjenestene er utviklet over tid og utvikles/forvaltes på .NET i tradisjonelle Microsoftmiljøer. Basefarm er driftsleverandør, og Ruter har en egen forvaltningsavdeling som deployer og følger opp og utfører driftssaker i samarbeid med SAPI-teamet. DBA-rollen vil inngå i SAPI-teamet, men jobbe tett med forvaltningsteamet, operasjonssentralen, andre utviklingsteam samt Basefarm for sin utførelse av oppgaver.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Ressursen skal jobbe i SAPI-teamet med fokus på DBA-oppgaver og ellers utviklingsoppgaver relatert til optimalisering og forbedring. I rollen må ytelse, oppetid og sikker og stabil drift prioriteres. Men rollen vil også inkludere oppgaver knyttet til databaseuttrekk og rapporter, og integrasjoner mot datavarehus og andre eksterne tjenester.
I rollen inngår også rådgivning knyttet til designvalg, endringer og forbedringstiltak for databasen, samt monitorering og overvåking.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
• Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet), lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
• Erfaring med administrasjon av MS SQL databaser, 2016 eller nyere
• Erfaring med å lage og administrere indekser, views, stored procedures
• Erfaring med databasesynkronisering og always-on løsninger for automatisk failover
• Erfaring med databasedesign og optimalisering
• Erfaring med TSQL for spørringer og databaseuttrekk
• Arbeidsspråket er norsk og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
• Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
• Kjennskap til cloud-baserte løsninger
▪ Basis kunnskap om drift av MS Windows infrastruktur og løsninger
▪ Octopus Deploy og Team City

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
▪ Erfaring med bruk av GIT

Start : Ønsket så snart som mulig i august.
Varighet : 30.04.2020 med mulighet for forlengelse.
Arbeidsbelastning: 100 %
Arbeidssted : Oslo
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
DBA-utvikler - Assignment

In short:

Project no:
19-06-7798
Reference no:
7798
Announced date:
19/06/2019
Project:
01/08/2019 - 30/04/2020
Assignment:
Database / DBA
Location:
Norway, Oslo
Date:
19/06/2019

Competence:
Microsoft SQL Server 5-10 Years Essential
Phone: +46 (8) 50 60 55 00