Search through all assignments

Sikkerhetsarkitekt - Transformasjon til Sky (Azure) (50%)

Lånekassen blir den første offentlige etaten som flytter hele sin infrastruktur til Public Cloud.
Azure er valgt som plattform og Lånekassen kommer til å ha tett samarbeid med Microsoft gjennom dette prosjektet. Prosjektet har meget høy prioritet både hos Lånekassen og Microsoft.
Lånekassen opplever også stor interesse fra mange andre offentlige virksomheter, da de er de første til å flytte hele sin plattform over til sky.

Prosjektet er godt i gang og berammet til å bli ferdig i løpet av Q2 2020

I denne forbindelsen ønsker Lånekassen å leie inn en dyktig sikkerhetsarkitekt til å hjelpe de med følgende:

Bistanden skal bidra til å dekke Lånekassens behov for kompetanse og kapasitet på området informasjonssikkerhet.
• gjennomføre risikovurderinger i digitaliseringsprosessene
• sikkerhetsvurderinger i utredning av ny skybasert driftsplattform
• sikkerhetsvurderinger i arbeidet med nye driftsavtaler
• arbeid med utforming og oppfølging av sikkerhetskrav i Lånekassens informasjonssystemer
• stå for faglig innhold og gjennomføring av opplæring i sikker utvikling

Krav til kvalifikasjoner
Konsulenter som tilbys for dette oppdraget forventes å inneha følgende kvalifikasjoner:
• teknologisk utdanning på mastergradsnivå eller høyere
• erfaring med praktisk informasjonssikkerhetsarbeid
• god kompetanse på IT-sikkerhetsarkitektur, herunder sikkerhetsarkitektur i Azure-plattformen
• innsikt i de juridiske kravene for informasjonssikkerhet
• kunnskap om relevante standarder, ISO27001/2/5
• sertifiseringer innen informasjonssikkerhet er en fordel

Det stilles videre krav om at konsulenten:
• kan se informasjonssikkerhet i sammenheng med virksomhetens mål
• er løsningsorientert, både teknisk og funksjonelt
• er selvstendig og initiativrik
• har sterk faglig integritet
• har svært gode kommunikasjonsevner og er flink til å tilpasse informasjon til målgruppene

Varighet:
Oppstart så snart som mulig etter 05.08.2019, senest 26.08.2019. Varighet til 30.11.2019 med 6 måneders opsjon på forlengelse.

Arbeids-belastning:
50%

Arbeidssted:
Lånekassens lokaler i Oslo eller Trondheim

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Sikkerhetsarkitekt - Transformasjon til Sky (Azure) (50%) - Assignment

In short:

Project no:
19-08-8435
Reference no:
8435
Announced date:
21/08/2019
Project:
05/08/2019 - 30/11/2019
Assignment:
Information Security
Location:
Norway, Oslo
Norway, Oslo
Date:
Apply ASAP

Competence:
Information Security 5-10 Years Essential