Search through all assignments

3 arkitekter til Telenor Sikkerhetsprosjekt

Til vår kunde søker vi 3 arkitekter til Telenor Sikkerhetsprosjektet

Telenor Sikkerhetsprosjektet (TSO) prosjektet etablerer bedre kapabilitet for sikkerhetsovervåkning i Telenor for å kunne oppdage og håndtere angrep fra avanserte trusselaktører. Prosjektet har pågått i 3,5 år, og er et prioritert prosjekt i Telenor med høy fokus. CERT og SOC i Norge skal levere sikkerhetsovervåkning og – håndtering som en tjeneste til Telenor selskaper også utenfor Norge og prosjektet er i ferd med å implementere nødvendige tekniskere løsninger i Telenor Norge som muliggjør leveranse av tjenestene samt støtte implementering av sikkerhetsovervåkning i andre Telenor selskaper.

Prosjektet trenger nå flere konsulenter som et resultat av økning i prosjektets leveranser. Konsulentene vil jobbe med et av Norges mest kompetente CERT og SOC miljø.

Arbeidsoppgaver:
• Utarbeide design for hvordan eksisterende datasenter, og kontornett skal sikkerhetsovervåkes basert på eksisterende verktøy/løsninger.
• Utarbeide design for hvordan ny infrastruktur og løsninger skal sikkerhetsovervåkes
• Bistå med vurdering av change requests og nye behov fra kundene
• Bistå med vurdering av påvirkning fra andre prosjekter, endringer og konsekvensutredning.

Kvalifikasjoner
• Infrastruktur- og nettverkskompetanse
• Operativsystem- og applikasjonskompetanse
• IT sikkerhetskompetanse, spesielt med tanke på sikkerhetsmonitorering.
• Fordel med erfaring fra internasjonale prosjekter
• Fordel med erfaring fra Telco-miljøer
• Erfaring med systemadministrasjon av store komplekse IT-miljø
• God i engelsk muntlig og skriftlig
• Selvstendig

Start : (A.S.A.P)
Varighet : 31.12.2019
Arbeidssted : Fornebu - noe reising må påregnes
Språk : Norsk og Engelsk

Personene må være sikkerhetsklarert eventuelt kunne sikkerhetsklares.

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
3 arkitekter til Telenor Sikkerhetsprosjekt - Assignment

In short:

Project no:
19-02-4331
Reference no:
4331
Announced date:
14/02/2019
Project:
ASAP - 31/12/2019
Assignment:
IT-Security
Location:
Norway, Oslo
Date:
22/02/2019

Competence:
Infrastructure 1-3 Years Preferred
IT Security 1-3 Years Preferred
Sikkerhetsklarering 3-5 Years Preferred
Telenor 3-5 Years Preferred
Phone: +46 (8) 50 60 55 00