Search through all assignments

Nettverk og sikkerhetsarkitekt. Telecom, Oslo el Arendal

Til vår Kunde søker vi en Nettverk og sikkerhetsarkitekt.
Kundens Sikkerhetsprosjekt (TSO) - prosjektet etablerer bedre kapabilitet for sikkerhetsovervåkning hos Kunden for å kunne oppdage og håndtere angrep fra avanserte trusselaktører. Prosjektet har pågått i 3,5 år, og er et prioritert prosjekt hos Kunden med høy fokus. CERT og SOC i Norge skal levere sikkerhetsovervåkning og – håndtering som en tjeneste til Kundens selskaper også utenfor Norge og prosjektet er i ferd med å implementere nødvendige tekniskere løsninger hos Kunden som muliggjør leveranse av tjenestene samt støtte implementering av sikkerhetsovervåkning i andre av Kundens selskaper.

Prosjektet trenger nå flere konsulenter som et resultat av økning i prosjektets leveranser. Konsulentene vil jobbe med et av Norges mest kompetente CERT og SOC miljø.

Arbeidsoppgaver:
• Utvikle, implementere og forvalte design på overvåkning av nettverksinfrastruktur og sikkerhetsarkitektur
• Kommunisere design og løsningskrav til interne kunder
• Test og oppfølging av interne kunder med tanke på kvalitetssikring av design og endringer
• Delta i tverrfaglige prosjekter som fagperson innen nettverk og sikkerhetsarkitektur
• Rådgivende fagperson innen infrastruktur- og sikkerhetsspørsmål til kunder hva angår leveranser av Kundens SOC tjenester.

Kompetanse/kvalifikasjoner:
• Bred kompetanse på nettverk og sikkerhetsarkitektur
• Relevant arbeidserfaring som arkitekt der du har jobbet med utforming av sikkerhetsarkitektur
• Erfaring med sikkerhetsmekanismer i infrastruktur og applikasjoner (bl.a. identitets- og tilgangsstyring)
• Erfaring fra større IT-miljøer, god teknologioversikt og god erfaring med sikkerhetsmekanismer i infrastruktur og applikasjoner
• Erfaring med Linux
• Gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Periode: Snarest – 31.12.2019
Arbeidsted: Fornebu, men noe reising må påregnes. Event kan man sitte i Arendal
Personene må være sikkerhetsklarert eventuelt kunne sikkerhetsklares.
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Nettverk og sikkerhetsarkitekt. Telecom, Oslo el Arendal - Assignment

In short:

Project no:
19-02-4800
Reference no:
4800
Announced date:
12/02/2019
Project:
ASAP - 31/12/2019
Assignment:
IT-Security
Location:
Norway, Oslo
Date:
Apply ASAP

Competence:
IT Security 5-10 Years Essential
Security architect 5-10 Years Essential
Phone: +46 (8) 50 60 55 00