Search through all assignments

Javautvikler ASAP til Grimstad - muligheter for pendlere

Til vår kunde søker vi en JAVA Utvikler med erfaring fra testdrevet utvikling
Oppgavebeskrivelse
Ressursene skal inngå i linjeorganisasjonens forvaltningsteam i Grimstad, som har ansvar for implementasjon og vedlikehold av applikasjoner og i tillegg bidra i prosjekter.

Skatteetatens moderne javaplattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arkitekturen støtter opp om etatens målbilde for en tjenesteorientert, hendelsesbasert arkitektur med bruk av felleskomponenter og mikrotjenestebaserte komponenter. Arkitekturen stiller spesielt høye krav til robusthet, stabilitet og ytelse. Komponentene skal bygges vedlikeholdbare og endringsdyktige.
Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk – FSUM.

Oppgavene vil være standard utviklingsoppgaver, typisk:
• Utvikling av mikrotjenestekomponenter og felleskomponenter, basert på Java.
• Test – enhetstest, system, integrasjonstest, drift og ytelsestester.
• Alle skal bidra til å sikre at kvalitet bygges i hele utviklingsprosessen, slik at løsningen til enhver tid klar til produksjon
I tillegg kan konsulentene forventes å delta og bidra inn i fagmiljøet (til gruppemøter, fagsamlinger, metodeutvikling m.m.).

Krav til ressurser:
• Erfaring fra liknende systemutviklingsprosjekter basert på smidig metodikk og testdrevet utvikling
• Det forutsettes høy kompetanse og praktisk erfaring med design, utvikling og test av JavaSE og JavaEEbaserte applikasjoner, basert på bl.a.:
• Backend (Java 8 og nyere, JDBC, Spring Boot)
• Frontend (Fortrinnsvis Javascript, React JS)
• Grensesnitt (fortrinnsvis basert på REST, men også Webservices)

• XML dokumentutveksling
• Oracle database, SQL
• PostgreSQL
• Automatisert testing; Cucumber, JUnit
• Erfaring med forvaltning og videreutvikling av komplekse Javaapplikasjoner, basert på:
• distribuert plattform
• microservicearkitektur
• hendelsesorientert arkitektur
• Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig. Gjerne med erfaring fra arbeid med utarbeidelse av brukerhistorier eller krav/løsningsspesifikasjon i smidige prosjekt
• Gode samarbeidsevner
• Erfaring med IntelliJ, Jenkins, SonarCube, Confluence, Jira og Bitbucket eller tilsvarende verktøy
• Kunnskap om Skatteetatens systemer er en fordel


Start : 12.08.2019 og slutt-dato er 31.12.2019 + opsjon til 31.12.2020
Arbeidssted : Grimstad (100 % tilstedeværelse)
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Javautvikler ASAP til Grimstad - muligheter for pendlere - Assignment

In short:

Project no:
20-02-8048
Reference no:
8048
Announced date:
19/02/2020
Project:
ASAP - Open end date
Assignment:
Java development
Location:
Norway, Grimstad
Date:
Apply ASAP

Competence:
Java 3-5 Years Essential
Log in SIGN UP