Search through all assignments

Senior javautvikler/systemarkitekt

Til Statistisk Sentralbyrå (SSB) søker vi en Senior javautvikler/systemarkitekt

SSB arbeider for å modernisere statistikkproduksjonen gjennom å endre prosesser og fornye IT porteføljen innenfor flere ledd i produksjonskjeden; datafangst, klargjøring, analyse og formidling av statistikk og data, samt informasjonsforvaltning.

Dagens prosesser og løsninger er i stor grad knyttet til hver enkelt statistikk. Modernisering innebærer å etablere felles måter å jobbe på med felles verktøy og prosesser.

Med felles verktøy mener vi en felles teknisk plattform basert på offentlige skytjenester, hvor nye forretningstjenester kan realiseres. Løsningen skal bygges på en generisk metadata drevet datamodell basert på GSIM , felles tjenester basert på CSPA og en felles arbeidsbenk.

Løsningen skal i størst mulig grad bygges på produkter med åpen kildekode. Det er ønskelig at tjenestene som utvikles fritt skal kunne deles med blant annet andre statistikkbyråer.

SSB har behov for en senior javautvikler/systemarkitekt som brenner for praktisk bruk av moderne teknologi, heretter kalt Konsulenten. Konsulenten skal bistå i arbeidet med realisering av en modernisert statistikkproduksjonsplattform basert på mikrotjenestearkitektur, offentlige skytjenester og åpen kildekode. Det er dermed veldig viktig at konsulenten er oppdatert på ny teknologi, spesielt skytjenester og micoservices.

Konsulenten skal være en operativ utvikler som gjennom sitt engasjement og kompetanse bidrar til å finne smarte løsninger og som med sine gode samarbeidsegenskaper bidrar til ett godt og kreativt miljø.

Konsulent vil inngå i ett utviklerteam satt sammen av interne og eksterne utviklere, teamet er delt mellom Kongsvinger og Oslo. Teamets størrelse og sammensetning vil kunne endres i løpet av prosjektet, etter behov for opp- og nedskalering. Det er også andre tverrfaglige team i prosjektet. Prosjektet og teamene jobber ihht smidig metodikk.

Dokumentert dybdekunnskap innenfor kompetanseområdene kan kompensere for lang erfaring.
Konsulenten forventes å bidra aktivt i hvordan løsningen(e) skal etableres.

Start : 01.04.2019
Varighet : 30.06.2021
Arbeidssted : Oslo eller Kongsvinger
Arbeidsbelastning: 100%
Språk : Norsk
Reise: Noe reise mellom Oslo og Kongsvinger må påregnes

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Senior javautvikler/systemarkitekt - Assignment

In short:

Project no:
19-04-5555
Reference no:
5555
Announced date:
16/04/2019
Project:
ASAP - 30/06/2021
Assignment:
Java development
Location:
Norway, Oslo
Date:
Apply ASAP

Competence:
Java 5-10 Years Essential
System Architecture 5-10 Years Essential
Phone: +46 (8) 50 60 55 00