Search through all assignments

Systemutvikling C#, .Net og InRule - Oppstart etter avtale

Til vår kunde søker vi en utvikler med InRule kompetanse.

Bistanden skal bidra til å dekke Lånekassens behov for utviklingskompetanse for saksbehandlingssystemet. Konsulenten skal inngå i utviklingsteam med oppgaver innenfor forvaltning og videreutvikling (forbedring) av saksbehandlingssystemet-løsningen. Arbeidsoppgavene omfatter bl.a.:
• Utvikling, feilanalyse og feilretting både innenfor bankløsningen og sakbehandlingsløsningen på alle lag i løsningen (database, forretningskomponenter, tjenestelag, skjermbilder)
• Bistå med teknisk spesifikasjon og design i forbindelse med endringer og videreutvikling av løsningen

Konsulenter som tilbys for dette oppdraget forventes å inneha følgende kvalifikasjoner:
• Erfaring med bruk av regelhåndteringssystemet InRule.
• Solid erfaring fra utvikling på Microsoft .Net løsninger, med dokumentert erfaring fra en eller flere av følgende teknologier: ASP.NET, Biztalk, C#, MVC, WebAPI, JavaScript og Knockout.JS
• Solid erfaring med ytelseskrevende applikasjoner som skal håndtere store transaksjonsvolumer
• Solid erfaring fra utviklingsrolle i større systemutviklingsprosjekter basert på smidig metode
• Ønskelig med erfaring med utvikling ved hjelp av EntityFramework
• Ønskelig med erfaring med testverktøy som MSTest, Moq, OUnit og/eller WatiN

Og disse personlige egenskapene:
• løsningsorientert, både teknisk og funksjonelt
• evne til selvstendig arbeid
• evne til å se utover egne arbeidsoppgaver og bidra til problemløsning på andre områder
• engasjert og positiv
• gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk

Varighet: 1.7.2019 (evt etter avtale) – 30.6.2020, med 6 mndr. opsjon for forlengelse.

Arbeidssted : Oslo eller Trondheim. Ev. Bergen.

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Systemutvikling C#, .Net og InRule - Oppstart etter avtale - Assignment

In short:

Project no:
19-07-7204
Reference no:
7204
Announced date:
19/07/2019
Project:
01/07/2019 - 30/06/2020
Assignment:
Microsoft Systems development
Location:
Norway, Bergen
Norway, Bergen
Norway, Bergen
Date:
Apply ASAP

Competence:
.NET 5-10 Years Essential
C# 5-10 Years Essential
InRule 1-3 Years Essential
JavaScript 1-3 Years Preferred
ASP.NET 1-3 Years Preferred
MVC 1-3 Years Preferred
BizTalk 1-3 Years Preferred