Search through all assignments

Lean konsultering - Förvaltningsverksamhet

Till vår kund söker vi en Lean konsult

Jobbeskrivning:
Vi söker just nu efter en konsult med god kunskap om Lean för att stötta vår kund i införnadet av deras lean inspirerade arbetssätt inom förvaltning. Vi söker efter en expert som kan vara delaktig i införandet av metoden i övergripande styrnings- och ledningsprocesser, exempelvis styrning utifrån förvaltningens tre sektorsövergripande mål/fokusområden.

Uppdraget för dig blir att stödja förvaltningen i arbetet med att ta fram x-matriser, mätetal samt skapa arbetssätt för att hålla ihop styrningen från medarbetarnivån, genom alla chefsled. Konsulten kommer både arbeta med ledningsgrupper och praktiska arbetsgrupper. Eftersom större delen av organisationen befinner sig i ett startskede när det gäller lean-arbete, kommer ett praktiskt arbete krävas för att komma igång med arbetssättet. Handledning, samt insatser för att skapa inspiration och insikt hos medarbetarna kommer också behövas.

Kompetenskrav:
- Erfarenhet från att införa lean i stora, offentliga organisationer.

Startdatum: Snarast
Längd: 12 månader
Plats: Göteborg
Arbetstid: Ca: 800h
Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV
- timpris (inkl. omkostnader)
- namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget
- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Lean konsultering - Förvaltningsverksamhet - Assignment

In short:

Project no:
19-04-6206
Reference no:
6206
Announced date:
16/04/2019
Project:
ASAP - Open end date
Assignment:
Processes & Methods Services
Location:
Sweden, Göteborg
Date:
Apply ASAP

Competence:
Lean 5-10 Years Essential
Public Sector 5-10 Years Essential
Phone: +46 (8) 50 60 55 00