Search through all assignments

Prosjektleder for personvern

Til Tolletaten søker vi en prosjektleder for personvern

Tolletaten har igangsatt et prosjekt for gjennomføring av en rekke tiltak for etterlevelse av ny personvernlovgivning. I tillegg til prosjektets arbeid skal flere oppgaver gjennomføres i linjen. IT-avdelingen har ansvar for en rekke forbedringstiltak knyttet til innebygd personvern, personvern som standardinnstilling og utvikling av rutiner og prosesser. I den forbindelse, må vi videreutvikle eksisterende systemutviklingsmetodikk og sørge for at både prosjekter og forvaltningsteam gjør nødvendige aktiviteter for å tilfredsstille krav til personvern og informasjonssikkerhet.
Til gjennomføring av dette arbeidet er det behov for en erfaren konsulent som både har kunnskap om systemutvikling, prosjektledelse, metodeutvikling og personvern. Ressursen må ha en praktisk tilnærming og kunne trekke på fagpersoner i vår organisasjon. Det kan også være aktuelt å bistå prosjekter eller linjen med andre oppgaver knyttet til personvern, prosessledelse og kvalitetsledelse.
Arbeidet er tenkt gjennomført i løpet av 2019. Arbeidsbelastning kan variere mellom 20-80 % i perioden og må tilpasses etter behov.

Utdanning:
• Master

Erfaring:
• Dokumentert erfaring fra prosessledelse, prosjektledelse og systemutvikling (Obligatorisk)
• Erfaring med implementering av personvernregelverket og innebygd personvern
• Kjennskap til styringssystem for informasjonssikkerhet
• Erfaring med utvikling av systemutviklingsmetodikk fra tidligfase til overlevering til drift og forvaltning
• Erfaring med innføring av metodikk og å utforme opplæringsmodeller og læringsmål
• Erfaring med kvalitetsledelse

Personlige egenskaper/egenskaper som er relevante:
• God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
• Gode samarbeidsevner
• Fleksibel

VENNLIGST SVAR GODT PÅ KONTROLLSPØRSMÅLENE VI STILLER: JA/NEI HOLDER IKKE.

Start : A.S.A.P
Varighet : 31.12.2019 med opsjon på forlengelse 1 år.
Arbeidsbelastning: 20-80%
Arbeidssted : Oslo
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Prosjektleder for personvern - Assignment

In short:

Project no:
19-07-7700
Reference no:
7700
Announced date:
19/07/2019
Project:
ASAP - 31/12/2019
Assignment:
Processes & Methods Services
Location:
Norway, Oslo
Date:
Apply ASAP

Competence:
Process Management 5-10 Years Essential