Search through all assignments

Relation Manager, Telecom

Til vår kunde søker vi en Relation Manager.

Informasjon om prosjektet:
Sikkerhetsprosjektet (TSO) prosjektet etablerer bedre kapabilitet for sikkerhetsovervåkning i organisasjonen for å kunne oppdage og håndtere angrep fra avanserte trusselaktører. Prosjektet har pågått i 3,5 år, og er et prioritert prosjekt i organisasjonen med høy fokus. CERT og SOC i Norge skal levere sikkerhetsovervåkning og – håndtering som en tjeneste til organisasjonens selskaper også utenfor Norge og prosjektet er i ferd med å implementere nødvendige tekniskere løsninger som muliggjør leveranse av tjenestene samt støtte implementering av sikkerhetsovervåkning i andre av organisasjonens selskaper.

Prosjektet trenger nå flere konsulenter som et resultat av økning i prosjektets leveranser. Konsulentene vil jobbe med et av Norges mest kompetente CERT og SOC miljø

Arbeidsoppgaver:
Relation Manager skal sørge for at kundens behov blir ivaretatt i det daglige prosjektarbeidet, dvs at vedkommende vet hva som er viktig for kunden og sørger for at det blir prioritert i prosjektet.
Være kjent med «kundens» behov inkludert tidsplaner og prioriteringer, herunder også andre kundeprosjekter det må tas hensyn til.
Forventningsstyre «kunden»
Ansvarlig for prosjektets kommunikasjon med «kundens» BSO og CTO.

Kvalifikasjoner
• Erfaring fra internasjonale prosjekter
• Trives i et miljø med høyt tempo
• Tydelig kommunikasjon
• God i engelsk både muntlig og skriftlig
• Kunne forenkle teknisk budskap
• Selvstendig
• Infrastruktur og Nettverkskompetanse
• IT sikkerhetskompetanse
• PMO må enten være sikkerhetsklarert eller kunne sikkerhetsklareres

Start : ASAP
Varighet : 31 12.2019
Arbeidssted : Oslo
Språk : Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Relation Manager, Telecom - Assignment

In short:

Project no:
19-02-4541
Reference no:
4541
Announced date:
12/02/2019
Project:
ASAP - 31/12/2019
Assignment:
System Maintenance
Location:
Norway, Oslo
Date:
Apply ASAP

Competence:
Maintenance Technician 5-10 Years Essential
Phone: +46 (8) 50 60 55 00