Search through all assignments

Operativ testleder til Folkehelseinstituttet

Til vår kunde søker vi en Operativ testleder til Folkehelseinstituttet.

OM KUNDEN
Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Det er rundt 50 personer som jobber med egenutvikling og forvaltning av IT-løsninger i FHI, fordelt på våre kontorer i Bergen og Oslo. Vi samarbeider med Norsk Helsenett, som er vår IT-driftsleverandør, og med Direktoratet for e-helse, som bidrar til nasjonal styring, standarder og nasjonale løsninger på e-helseområdet. Vi har en rekke datasamlinger i form av lovbestemte nasjonale helseregistre, og store samtykkebaserte helseundersøkelser som brukes for å fremskaffe kunnskap for bedre helse. Vi utvikler mange løsninger selv, for å støtte disse behovene samtidig som vi ivaretar strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern.
Reseptregisteret er etablert 2004 med hjemmel i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister. Reseptregisteret er et pseudonymt helseregister som inneholder opplysninger om alle legemidler som er utlevert etter resept på apotek fra og med 2004. Registeret inneholder også opplysninger om utlevering av legemidler til dyr. Registeret har hjemmel til å inneholde opplysninger om utleverte legemiddel ved sykehus og sykehjem på individnivå, men denne type opplysninger er ikke hentet inn i registeret enda. Data fra registeret er brukt til statistikk, helseanalyser, forskning og kvalitetssikring av legemiddelforskrivning og bruk.

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES
ARBEIDSOPPGAVER:
FHI har behov for bistand til å planlegge og gjennomføre test i forbindelse med prosjektet Modernisering av Reseptregisteret som pågår nå. Målet med prosjektet er bl.a. å utvikle et robust og endringsdyktig Reseptregister og øke og dokumentere datakvalitet i register. Systemutviklingen følger smidig metodikk. Vi søker en konsulent som kan vurdere og gi råd om grad av automatisering av testprosesser, skrive automatiserte tester på alle nivå over enhetstest samt delta i testgjennomføring. Det inkluderer å sette krav til testdata og testmiljø.
Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver:
• Ansvarlig for testplanleggingen, herunder forberede, lede og delta i testgjennomføring og oppsummere testresultater
• Sikre at feil og evt. underliggende årsak blir rettet
• Designe og gjennomføre tester på alle nivå over enhetstest
• Utvikle testskript og testtilfeller for gjennomføring av tester
• Etablere et robust sett av automatiserte og evt. manuelle tester for verdikjede og regresjonstest som kan benyttes i forvaltning og videreutvikling av systemet

Konsulenten skal ha:
• God teknisk forståelse
• Dokumentert erfaring og kompetanse innen testledelse
• Dokumentert erfaring med smidig test
• Dokumentert erfaring med å utarbeide automatiserte tester
• Må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig

• Evne til å raskt sette seg inn i komplekse domener
• Evne til å analysere og systematisere for å finne nødvendige krav til testomfang
• Erfaring med å utarbeide automatiserte integrasjonstester
• Erfaring med å utarbeide automatiserte akseptansetester
• Erfaring med å utarbeide test scenarier og testløp
• Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig


Start : Senest 1. september 2019
Varighet : : : 9 måneder, med opsjon for 6 måneder forlengelse, 70 – 100%
Arbeidssted : Oslo
Språk : (Norsk, Dansk, Svensk eller Engelsk.)

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Operativ testleder til Folkehelseinstituttet - Assignment

In short:

Project no:
19-07-7924
Reference no:
7924
Announced date:
19/07/2019
Project:
01/09/2019 - 01/06/2020
Assignment:
Test management
Location:
Norway, Oslo
Date:
31/07/2019

Competence:
Testledelse 5-10 Years Essential