Procurement Services

Älykkäitä ratkaisuja Procurement Services -palveluilla

Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Teknologiassa tapahtuvat kehitysaskeleet, lainsäädännön asettamat vaateet, erilaiset sidosryhmien tarpeet ja yritysjohdon päätökset hankintastrategioissa asettavat uudenlaisia vaatimuksia henkintaorganisaation suuntaan, minkä vuoksi yrityksillä on tarve oikeanlaiselle kumppanille.

 

Räätälöityjen ratkaisuidemme avulla tuemme asiakkaitamme Managed Service Provider (MSP) -palveluntarjoajana. Toimimme hankintaorganisaation ulkoistettuna hankintayksikkönä, joka täyttää asiakkaamme konsultointitarpeen joko osittain tai kokonaan. Paikalliset tiimimme tukevat asiakkaitamme luomalla kestäviä ratkaisuja, joihin voi sisältyä vaiheet aina hankintastrategian kehittämisestä  hankintaprosessin operatiivisten tehtävien vastuuseen asti. Ratkaisujen ansiosta asiakkaamme pystyvät hallitsemaan kokonaiskustannuksiaan sekä konsulttejaan tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

 

Kokemuksemme ja asiantuntemuksemme konsulttihankinnasta auttavat asiakkaitamme tekemään oikeita ja järkeviä valintoja, joiden avulla he voivat täyttää tulevaisuuden tarpeet entistä paremmin.

 Yhteyshenkilö

Karin Antonsson

 
+46 (0)850 60 55 00

 
karin.antonsson@eworkgroup.com

Aiheeseen liittyvää asiaa: