Workstyles ja pehmeät taidot

Mikä Workstyles on?

Rekrytointi teettää nykyään paljon työtä. Ehdokkaille tehdään erilaisia testejä ja tarkastellaan heidän kulttuuriarvojaan ja sopivuutta organisaatioon. Tavoitteena on löytää paras kandidaatti kyseiseen yritykseen, työtehtävään ja vaatimuksiin. Vakituisten työntekijöiden tapauksessa on tultu siihen johtopäätökseen, että ansioluettelo kertoo vain vähän henkilön suorituskyvystä. Siksi on syytä kiinnittää huomiota pehmeisiin taitoihin, eikä pelkästään kyseisen henkilön työhistoriaan.


Miksi sitä ei tehdä konsulttien rekrytoinnissa?

Eworkissa olemme tutkineet, miten voisimme ottaa työssä huomioon paitsi faktatiedot kandidaattien osaamisesta, mutta myös kaikkein tärkeimmät eli pehmeät taidot.

 

Workstyles on väline, jolla voidaan arvioida konsultin taipumuksia ja kykyjä.

 

Pehmeät taidot (soft skills)

Perinteinen tapa etsiä konsulttia on keskittyä yksinomaan henkilön koulutukseen ja kokemukseen. Valitettavasti perinteisen ansioluettelon on havaittu kertovan vain vähän henkilön todellisesta suorituskyvystä, sillä se jättää huomiomatta perustavanlaatuisia ominaisuuksia.


Jokaisella – minulla, sinulla, pomollasi – on ainutlaatuinen persoonallisuus ja oma työtapansa. Kutsumme niitä pehmeiksi taidoiksi (soft skills). Pehmeät taidot määrittävät, kuinka esimerkiksi keräämme tietoa, ratkaisemme ongelmia ja toimimme sosiaalisessa yhteisössä. Ennen kaikkea pehmeät taidot vaikuttavat siihen, kuinka toimimme roolissamme ja suoritamme työtehtävämme. Toisin sanoen pehmeät taidot korreloivat eri tavalla kuin kovat taidot siihen, kuinka hyvin henkilö tekee työnsä ja mitä hänen palvelunsa lopulta antavat asiakkaalle.


Jotta saataisiin kattavampi ja tarkempi kuva siitä, kuinka henkilö toimii ja onnistuu tehtävässään, meidän on täydennettävä päätöksenteon pohjaa ja laajennettava sitä pehmeillä taidoilla.


Miten pehmeät taidot saadaan esiin? Koko tiedusteluprosessissa noudatetaan menetelmää, joka tunnistaa, etsii ja löytää nämä taidot jäsennellysti ja raportoi ne sitten mitattavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

 

Toimivaksi todettu malli

Workstyles ei ole Eworkin oma keksintö. Päinvastoin, se on toimivaksi todistettu malli, jota tutkijat, viranomaiset ja yritykset ovat kehittäneet vuosikymmeniä ja jota käytetään tällä hetkellä kaikkialla maailmassa.


Pohjimmiltaan kyseessä on 17 ennalta määriteltyä kuvausta työhön liittyvästä käyttäytymisestä ja kyvyistä, joita voidaan soveltaa erilaisiin tehtäviin.


Näitä voivat olla esimerkiksi yhteistyökyky, aloitekyky, johtajuus tai nöyryys (kykyjen kuvat).


Jokaiselle tehtävälle määritetään kuusi kykyä, joita pidetään tärkeimpinä onnistumisen kannalta. Kyvyt luokitellaan sitten asteikolla yhdestä kuuteen sen mukaan, kuinka paljon painoa kyseiselle käyttäytymiselle tai kyvylle annetaan.

 

Mukautettu Workstyles-profiili

Eworkilla on eri tehtäviin sopivien mallien kirjasto, joka perustuu työpsykologian tutkimukseen. Asetukset on kuitenkin hyvä määrittää myös manuaalisesti, jos asiakas haluaa sitä.

Ework noudattaa koko prosessissa jäsenneltyä menetelmää, joka tunnistaa konsulttien pehmeät taidot ja raportoi ne helposti ymmärrettävällä tavalla suhteessa tehtävän vaatimuksiin. Luotettavimmat tulokset saadaan testeistä. Niiden lisäksi käytämme myös jäsenneltyjä haastatteluja, joiden kysymysten tarkoitus on tuoda esiin konsulttien erilaisia Workstyles-taitoja. Toinen tapa on "kääntää" jo tehtyjä testejä Workstyles-taidoiksi, mikä toimii esimerkiksi Myers-Briggs-testeissä (MBTI).


Tällä hetkellä konsulttien Workstyles-arviot tehdään kyselyn yhteydessä. Kehitämme jatkuvasti tietokantaamme, joten pitkällä aikavälillä valtaosa konsulteista voi pitää tuloksensa valmiina/saatavilla, kun he etsivät toimeksiantoja Eworkin kautta.

Se on myös GDPR-yhteensopiva, kun konsultit ovat hyväksyneet tulosten tallentamisen ja käytön.

 

Osa kokonaisuutta

Workstyles ei luonnollisesti ole vastaus kaikkiin haasteisiin, joita asiakkailla on sopivien konsulttien löytämisessä. Olemme kuitenkin huomanneet, että jotakin tapahtuu, kun näiden kysymysten parissa aletaan työskennellä jäsennellysti. Yhtäkkiä voidaan tulla tietoiseksi niistä parametreista, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin joku onnistuu työssään. Sen ansiosta asiakas voi alkaa tietämättään tai tietoisesti laajentaa näkemyksiään ja ajatusmallejaan.

Pelkästään kysymyksen esille nostaminen ja näiden ajattelutapojen soveltaminen parantaa kyselyeritelmää ja konsulttien arviointia!

Pehmeiden taitojen huomioon ottaminen ei ole uutta Eworkilla. Hankintakumppanimme ovat aina punninneet niitä erityisesti niiden asiakkaiden kanssa, joihin meillä on pitkä suhde. Miksi? Mitä paremmin ymmärrämme asiakastamme, sitä paremmin tiedämme, millainen konsultti hänen toimintaympäristöönsä sopii. Siksi onnistumme aina parhaiten niiden asiakkaiden kanssa, jotka tunnemme hyvin. Heidän kanssaan pehmeät taidot on mahdollista huomioida alusta alkaen!

Uutta on se, että käytämme jäsenneltyä ja yksityiskohtaista menettelytapaa.

 

Workstyles-työtavan merkitys

Emme huomioi vain osaamista ja pätevyyttä, vaan tarkastelemme myös konsultin toimintatapoja ja asennetta, joten saamme (ja asiakkaamme saavat) huomattavasti laajemman ja tarkemman ehdokaspohjan. Voit perustaa valintasi varmalle pohjalle. Lisäksi todennäköisyys, että konsultti viihtyy tehtävässään ja haluaa jatkaa yhteistyötä, kasvaa huomattavasti.


Eworkin olemassa olevan yhteensovitusmenetelmän lisäksi haemme konsultteja myös manuaalisesti. Konsulttimarkkinoilta kerryttämämme kokemus ja osaaminen auttavat meitä tarjoamaan sinulle Ruotsin markkinoilla ainutlaatuisen kokonaiskonseptin.


Toimeksiantajalle tämä tarkoittaa entistä tehokkaampaa konsulttienhallintaa ja ennen kaikkea entistä paremmin tehtäviin sopivia konsultteja!

 


Tulevaisuudenkestävä yhteensovitusmenetelmä:

  • Räätälöidyt vaatimukset

  • Suuri ehdokaspohja

  • Kokonaiskuva konsultin osaamisesta, asenteista ja kyvyistä

  • Tehtävään soveltuvat konsultit

  • Tehokas konsultoinnin hallinta

  • Konsultit, jotka viihtyvät työssään pitkään

 

Lyhyesti sanottuna saat konsultteja, joilla on parhaat edellytykset onnistua tehtävässään!


Yhteyshenkilö

Anna Gunlycke

 
+46 (0)704 73 40 35

 
anna.gunlycke@eworkgroup.com


"Soft Skills
- the New Talk of the Town"

LUE BLOGIVIESTI

 


"What Are The Top 10 Soft Skills
For The Future Of Work?"

LUE ARTIKKELI

 

Aiheeseen liittyvää asiaa:


Competence Supply

 

Platform Services

 

Procurement Services

 

Arvo