Kestävä kehitys

Moninaisuutta tukeva liiketoimintamalli

Eworkin pääasiallinen työtapa kestävän kehityksen tukemiseksi yhteiskunnassa on sisäänrakennettu liiketoimintamalliimme, jossa painopiste on moninaisuudessa ja yhtäläisissä mahdollisuuksissa. Syy on yksinkertainen – asiakkaat, yritys ja laajempi yhteiskunta haluavat hyödyntää olemassa olevaa osaamista riippumatta siitä, miten se on pakattu.

Eworkilla moninaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen lisää yrityksen asiantuntemusta omilla ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan, taidoillaan ja kokemuksillaan. Moninaisuus merkitsee asiakkaille kannattavuutta. Lisäksi moninaisuutta vaaliva työtapa houkuttelee puoleensa uusia osaajia ja inspiroi olemassa olevia työntekijöitä ja konsultteja.

Eworkin liiketoimintamalli tukee moninaisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia konsulttien välityksessä. Yrityksessämme ei ole omia konsulttityöntekijöitä, mutta tehtävämme on löytää kuhunkin hankkeeseen markkinoiden sopivimmat konsultit. Kutsumme prosessia nimellä ”Matched by Ework™”. Tavoitteena on houkutella kaikki konsultit käyttämään tätä mallia vuoteen 2020 mennessä.

 

Teknologian nopea kehitys edellyttää ennakkoluulottomuutta

Monien asiakkaiden on tehostettava liiketoimintaansa nopeasti. Se edellyttää tietoa, jolla ei ole mitään tekemistä nimen, sukupuolen, etnisen taustan, iän tai ulkonäön kanssa. Matched by Ework™ antaa Eworkille mahdollisuuden tarjota digitaalinen sovitusprosessi, joka minimoi syrjinnän siirtämällä painopisteen pois emotionaalisista kriteereistä. Näin yritys voi täyttää konsulttien odotukset ja tarjota toimeksiantoja, samalla kun se osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan monimuotoisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien kehittämiseen innovoinnin avulla.

 

Yhteensopiva Global Compact -periaatteiden kanssa

Joka vuosi vuodesta 2008 lähtien Ework on tehnyt lahjoituksia hyväntekeväisyyteen ja sosiaalisesti vastuullisiin kohteisiin. Lisäksi jokainen työntekijä voi käyttää kuukausittain kolme työtuntia erilaisiin voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin, jotka tukevat nuoria, integraatiota ja lasten oikeuksia. Ework on ollut vuodesta 2012 lähtien YK:n Global Compact -aloitteen jäsen ja noudattanut sen kymmentä periaatetta. Edistymisestä ja tavoitteista raportoidaan YK:n yleiskokoukselle vuosittain.

Yhtiö on nyt ottamassa seuraavia askeleita kohti kestävää kehitystä. Vuonna 2018 Ework pyrki tunnistamaan ja määrittelemään segmenttejä, joissa kestävyys ja sosiaalinen vastuu voidaan integroida liiketoiminta- ja toimintaprosesseihin. Aktiivinen osallistuminen yhteisöiden toimintaan on tärkeä osa yritystämme.

Painopistealueiden määrityksessä on käytetty lähtökohtana YK:n maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa ja Agenda 2030 -ohjelmaa. Meillä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti ja rakentavasti, kun saavutamme yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden, entistä paremman sosiaaliturvan ja sosioekonomisen kasvun tavoitteet.

 

 

Aiheeseen liittyvää asiaa: