Ework Group går emot trenden – tar sig in på gröna listan

By Karin Holmberg, 2. Dec 2022

4 MIN READ

Allbrightrapporten, som publicerades i november 2022, bjuder på en dyster läsning. Tillväxten av kvinnliga chefer i Sverige har stannat av.
Men det finns bolag som går emot trenden. Ework Group har under det senaste året tillsatt ett flertal nya kvinnliga ledare och avancerat från den gula till den gröna listan.

”Idag har vi en balanserad könsfördelning med kvinnliga chefer inom flera viktiga affärsområden och i alla våra fem länder. För oss handlar det alltid om att hitta rätt person för rätt jobb, inte om kvotering. Det i sig ger förutsättningar för hållbara resultat och värdeskapande.” Säger Karin Schreil, vd på Ework Group.

I november 2022 presenterades den senaste Allbrightrapporten. En rapport som visade på en dyster utveckling. Efter ett årtionde av stadig tillväxt när det gäller kvinnliga chefer på börsnoterade bolag så visade rapporten att utvecklingen nu står stilla. När det gäller kvinnliga vd:ar hade det till och med skett en minskning eftersom alla avgående vd kvinnor under året hade ersatts av män. Endast 11 procent av de börsnoterade bolagen har en kvinnlig vd 2022.


Trotsar trenden

Ett bolag som trotsar trenden är Ework Group. Bolaget grundades år 2000 och har sedan 2008 varit ett börsnoterat bolag. Redan från start har företaget jobbat aktivt med jämställdhet och inkludering och 2021 tillsattes deras första kvinnliga vd Karin Schreil. Under året som gått har ett flertal kvinnliga ledare tillsatts på nyckelpositioner. Detta har bidragit till att bolaget sedan Allbrights rapport 2021 har förflyttat sig från den gula listan, plats 195, till plats 38 på den gröna listan.

”Att jobba med jämställdhet och inkludering är en del av vår DNA, och det är något vi är väldigt stolta över. Idag är vår ledningsgrupp jämställd och vi har flera kvinnliga ledare i organisationen vilket inte bara har påverkat arbetsklimatet positivt utan även vårt resultat”, säger Karin Schreil.

 

Karin Schreil CEO Ework

En femtedel saknar kvinnor i ledningsgruppen

Trots att många bolag jobbar med att öka jämställdheten är det en lång väg kvar att vandra innan hela näringslivet i Sverige är jämställt. En femtedel av alla börsbolag i Sverige saknar idag helt kvinnor i ledningsgruppen och bland de bolag som lyckats uppnå jämställdhet är det ett flertal som inte lyckas upprätthålla detta mer än ett par år. Detta göra att andelen jämställda bolag inte ökar från år till år.

”Det är dags för alla att tänka till och aktivt söka i hela talangpolen. Det ger naturligt ett bättre och mer jämställt arbetsklimat i Sverige. Om sökbeteendet inte ändras riskerar vi att förlora värdefull kompetens och därmed missade möjligheter”, avslutar Karin Schreil vd på Ework Group.

 

Allbrightrapporten 2022

2022 var det 69 stycken av de 361 börsnoterade bolagen som kom in på den gröna listan. 224 hamnade på den gula listan och 68 bolag hamnade på den röda listan.

Bolagen rankas efter hur nära de lyckas uppnå 50/50 när det gäller andel kvinnor i ledningsgruppen, andel kvinnor i linjeposition i ledningsgruppen och andel kvinnor i styrelsen.
Läs Allbrightrapporten här