Hur påverkar AI vår framtid?

By Karin Holmberg, 1. mar 2023

6 MIN READ

Skapa innehåll, begränsa mängden repetitiva uppgifter och göra företag mer effektiva. Listan över sätt som AI påverkar vår framtid är lång. Och sedan lanseringen av Chat GPT har AI varit på allas läppar.  

Snacket i samhället de senaste månaderna har varit Chat GPT, en chatbot från OpenAI. Chat GPT är inte den första tillgängliga chatboten som använder AI för att skapa innehåll, men det är en av de första tillgängliga för allmänheten som skapar innehåll som håller en hög kvalité och som ser ut som det kunde ha skapats av människor. 

Detta leder oss till den relevanta frågan om hur detta kommer att påverka oss i den närmaste framtiden. Ersätter chatbotar oss på jobbet, kommer studenter fortsätta att skriva egna uppsatser och vad händer med upphovsrätt och källor? 

I en artikel i Spiceworks frågade de ett antal experter hur AI skulle påverka framtiden och vilka branscher som skulle påverkas mest. Alla var ganska säkra på att AI skulle ha en stor påverkan i framtiden på många nivåer, men de var inte helt överens om vilka branscher som skulle påverkas först. Generellt sett trodde de att tidiga användare inom olika branscher skulle kunna dra nytta av det i framtiden. Anledningen är att när AI används smart kan det göra vårt liv lättare och göra vissa företag mer effektiva genom att ta över högt repetitiva arbetsuppgifter. Men när vi bara förlitar oss på AI och ersätter den mänskliga arbetskraften kan det bli knepigt. För även om Chat GPT kan skapa bra artiklar och texter måste du se till att texterna har den tonalitet du önskar och att de är baserade på de källor du känner dig bekväm med annars kan du ganska snabbt upptäcka att du och ditt företag kan bidra till uppkomst av så kallade fake news.  Frågan om upphovsrätt är en annan aspekt som är viktigt att tänka på. Uppkomsten av chatbotar har också väckt andra moraliska problem som när studenter använder dem för att slutföra uppgifter för skolan. 

Hur smart är Chat GPT?  

Så hur smart är Chat GPT? För att visa detta frågade vi chatboten en fråga om hur AI kommer att förändra framtiden för företag och här är svaret i fem punkter. 

Artificiell intelligens (AI) förväntas ha en stor påverkan på företagens framtid. Några av de sätt som AI troligen kommer att förändra företag i framtiden inkluderar: 

  • Automatisering av repetitiva uppgifter, vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet. 
  •  Förbättrad beslutsfattande genom dataanalys och maskininlärning.  
  • Personliga upplevelser för kunder genom användning av chatbot ar och andra AI-teknologier.  
  • Möjligheter att identifiera nya marknadsföringsstrategier och kundbehov genom dataanalys.  
  • Minskning av kostnader genom att ersätta manuellt arbete med maskiner och AI. 

Men AI kommer också att medföra utmaningar och etiska överväganden, som t.ex. jobbförluster, integritetsfrågor och partiskhet i olika AI-system. Företag kommer därför att behöva vara proaktiva med att ta itu med dessa frågor för att dra full nytta av AI.

 Kan ersätta skribenter 

Det är tydligt hur skribenter och innehållsskapare kan känna sig hotade av AI. Vissa journalistikplattformar som Cnet har faktiskt använt chattbotar för att skapa innehåll under en längre tid och bara förra månaden meddelade Buzzfeed att de kommer att använda verktyg från OpenAI för att skapa innehåll och material för quiz och göra AI till en del av sin kärnverksamhet. 

Ett faktum som marknaden reagerade mycket positivt på och Buzzfeeds aktiepris ökade med 157% efter nyheten, enligt en artikel i The Guardian. 

Även om företagen fortfarande har mänskliga redaktörer som korrekturläser och kontrollerar fakta, kommer införlivandet av AI i verksamheten förmodligen innebära att de behöver mindre arbetskraft för att behålla effektiviteten i företaget. 

Många områden påverkas av AI 

Även om författare/innehållsskapare och reportrar kanske är den grupp som de flesta av oss tänker på när det gäller att ersättas på jobbet, är de långt ifrån den enda arbetsgruppen som påverkas av AI. Det finns många områden där du skulle kunna dra nytta av att använda AI och maskininlärning för att minska repetitiva uppgifter. Att fylla i excelfiler, översätta ord till text, skapa utdrag från skrivna texter och så vidare. 

Kommer att ha en betydande inverkan på framtiden  

Precis som datorer, mobiltelefoner, bilar och el en gång förändrade framtiden och framtidens företag runt om i världen kommer AI säkerligen att ha en inverkan på vår framtid. Utmaningen är att använda den på ett effektivt sätt. Att veta vilka områden du bör integrera AI i och i vilka områden människor är experter eller hur vi behöver omskola arbetskraften så att vi kan arbeta tillsammans med AI mer effektivt. Enligt Forbes, uppskattar World Economic Forum,  att nästan 100 miljoner jobb kan uppstå som är mer anpassade till den nya arbetsfördelningen mellan människor, maskiner och algoritmer fram till 2025.  

Läs mer om att omskola arbetskraft här