Vad är nearshoring och hur fungerar det?

By Karin Holmberg, 17. Apr 2023

4 MIN READ

Nearshoring, offshoring och remote sourcing.
V
ad betyder det och hur fungerar det egentligen?  
Här är några saker att tänka om du vill prova nearshoring.  

Det finns många olika begrepp när det gäller att outsourca personal eller hela avdelningar på ett företag. Anledningarna till att använda olika typer av sourcing utanför företaget är många men oftast beror det på att företaget saknar nischexpertis inom ett område eller att de söker kvalificerad personal till en lägre kostnad.  

Offshoring, nearshoring eller remote sourcing - vad betyder egentligen dessa begrepp och hur fungerar de? 

När du börjar prata om outsourcing är det viktigt att känna till skillnaderna mellan de olika begreppen och att veta vad du verkligen söker. Offshoring, nearshoring och remote sourcing är alla begrepp som används för att beskriva outsourcing av affärsprocesser eller uppgifter till en tredjepartsleverantör. Men det finns några viktiga skillnader. 

Offshoring syftar till att outsourca affärsprocesser eller uppgifter till en tredjepartsleverantör som är belägen i ett annat land, ofta med betydligt lägre arbetskraftskostnader. Ofta är det en långdistanslösning från det land där företaget verkar. Offshoring kan erbjuda kostnadsbesparingar, men det kan innebära större kommunikations- och kulturella hinder jämfört med nearshoring. 

Nearshoring syftar till att outsourca affärsprocesser eller uppgifter till en tredjepartsleverantör som är belägen i ett närliggande land eller region, ofta med lägre arbetskraftskostnader än hemlandet. Nearshoring kan erbjuda kostnadsbesparingar men är ofta inte förknippat med samma kommunikations- och kulturella hinder som offshoring. 

Remote sourcing är ett bredare begrepp som kan syfta till att outsourca affärsprocesser eller uppgifter till en tredjepartsleverantör var som helst i världen. Remote sourcing kan omfatta både offshoring och nearshoring, liksom att samarbeta med serviceleverantörer i samma land som företaget. 

Söker kvalificerade yrkespersoner 

Under de senaste åren har intresset för nearshoring och remote sourcing ökat betydligt i Norden. Anledningarna är flera men behovet av kompetens är en av de viktigaste. Många områden saknar nischexpertis och företag är intresserade av att ha en större talangpool att välja från. Påverkan av pandemin när distansarbete blev mer populärt har också gjort många företag mer öppna för att ha yrkespersoner som arbetar för dem på olika platser. 

Remote sourcing via Ework 

För att möta detta behov startade Ework ett Remote Sourcing Center i Polen. 

"Med Remote Sourcing Center kan vi komplettera vårt erbjudande av bredare och djupare talangpooler. Det ökar också våra möjligheter att erbjuda toppkompetens inom nischsegment och ger våra kunder större flexibilitet och fler alternativ", säger Malgorzata Migdal, ansvarig för Remote Sourcing Center. 

Anledningen till att placera centret i Polen är tillgängligheten till många talanger där och i grannländerna. Det gör det möjligt för Ework att hitta närliggande resurser med lokal expertis främst från Polen, Rumänien, Ungern och Lettland. Men Ework kan också hitta resurser från hela Europeiska unionen (utom från Tyskland och Frankrike), Storbritannien och Ukraina. För kunder som söker talanger utanför sitt eget land innebär den stora talangpoolen också att de ofta kan hitta kvalificerade yrkespersoner till en lägre kostnad än i Skandinavien. 

"Vi har ett starkt nätverk utanför Norden. 61 000 av våra 100 000 registrerade profiler på Verama är belägna utanför Skandinavien. Om klienten har en roll som är 100% remote och positionen tillåter kandidater från utanför Norden, hjälper vi gärna till med vårt Remote Sourcing Center att hitta kvalificerad arbetskraft från andra områden", säger Malgorzata Migdal. 

Många konsulter söker uppdrag på distans 

Under de senaste åren har Ework också sett en ökning av professionella som söker uppdrag som är helt eller delvis fjärrarbete. På Eworks digitala plattform Verama får uppdrag som är 100 procent fjärrarbete 30 procent fler ansökningar än uppdrag som är hybrid eller på kontor. 

"Det finns kvalificerade profiler tillgängliga till lägre kostnader, eftersom timtaxan för de bästa yrkesverksamma generellt sett är lägre utanför Skandinavien. Vi ser att helt fjärrarbete är mycket efterfrågat bland våra yrkesverksamma." 

Här är fem anledningar till varför nearshoring och anställning av fjärrpersonal är framtiden: 

  1. Det ger företag möjligheten att hitta topp-talanger utan att begränsa sig till ett specifikt land eller en region. 
  2. Genom att söka efter kandidater i många olika geografiska områden kan urvalet öka med 20-30 gånger för de flesta roller.
  3. Olika studier visar att mellan 50 och 90 procent av IT-specialister föredrar fjärrarbete och att fjärrarbete bygger upp mångfaldiga team som är mer innovativa och produktiva. 
  4. Du arbetar med de bästa specialisterna samtidigt som du minskar kostnaderna. 
  5. Det minskar tiden för rekrytering. 

Vill du veta mer om hur det fungerar? Läs mer om Ework Remote Sourcing Center!