Bærekraft

En forretningmodell som fremmer mangfold

Eworks viktigste arbeid for et bærekraftig samfunn skjer gjennom selskapets forretningsmodell, hvor mangfold og like muligheter spiller en sentral rolle. Det er enkelt å forstå – kunder, selskaper og samfunnet som helhet ønsker å benytte eksisterende kompetanse, uansett hvordan den er pakket inn.


For Ework betyr mangfold at alle som arbeider hos Ework – hver med sine unike kvaliteter, ferdigheter og erfaringer – bidrar til den generelle kompetansen som selskapet kan tilby. Mangfold betyr høyere lønnsomhet for kundene. Dessuten tiltrekker arbeidet med mangfold ny kompetanse og inspirerer eksisterende ansatte og konsulenter.

Eworks forretningsmodell fremmer mangfold og like muligheter for matchende konsulenter. Selskapet har ingen ansatte konsulenter, men arbeider for å matche oppdrag med de konsulentene som objektivt sett passer best, fra hele markedet. Denne prosessen kaller vi for «Matched by Ework™». Målet er å bruke denne modellen for samtlige konsulenter innen 2020.

 

Hurtig teknologisk utvikling krever at man er fordomsfri

Mange kunder må gå gang i forretningene og det raskt. Det krever kunnskap som ikke handler om navn, kjønn, etnisitet, alder eller utseende. Matched by Ework™ gjør det mulig for Ework å tilby en digital matcheprosess som reduserer diskriminering ved å flytte fokus bort fra emosjonelle kriterier. Dermed kan selskapet tilfredsstille konsulentforventningene om å få tilgang til oppdrag, samtidig som vi gjennom innovasjon spiller en aktiv rolle i utviklingen av større mangfold og like muligheter i samfunnet som helhet.

 

Samsvar med Global Compact-prinsippene

Hvert år siden 2008 har Ework støttet frivillig arbeid og sosialt ansvarlige formål. I arbeidet med å definere vårt fokusområde har vi tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen. Vår største mulighet for å påvirke på en positiv og konstruktiv måte er gjennom følgende mål – lik behandling, ikke-diskriminering, økt sosial sikkerhet og samfunnsøkonomisk vekst.

 

 

Relatert innhold