Miljøet

Vårt arbeid for mennesker og miljø er dokumentert i selskapets retningslinjer for miljø og samfunnsansvar (CSR). Ework er ISO 14001-sertifisert. Vi arbeider aktivt med å være energieffektive, benytte miljøvennlige produkter og bidra til en bærekraftig utvikling. Vi forsøker til enhver tid å bruke de mest miljøvennlige reisealternativene. Våre miljømål for 2020 inkluderer sentralisert innkjøp av grønn elektrisitet og redusert reisevirksomhet ved å ta i bruk smarte kommunikasjonskanaler, å øke bruk av e-underskrifter og gi personalet og konsulentene våre opplæring innenfor miljøvern.

Relatert innhold