Søk alle oppdrag

ETL - utvikler (IBM InfoSphere DataStage)

Til vår kunde i offentlig etat søker vi en ETL - utvikler.

Oppdragsbeskrivelse
Vi søker en erfaren ETL-utvikler med spisskompetanse på IBM InfoSphere DataStage. Arbeidsoppgaver vil typisk være:
• Arbeide i smidig utviklingsteam som ETL-utvikler
• Bidra til kompetanseheving på DataStage i utviklermiljøet
• Sørge for at implementering skjer i henhold til retningslinjer og rammeverk, samt bidra til etablering/forvaltning av retningslinjer og rammeverk

I tillegg kan konsulenten forventes å delta og bidra inn i fagmiljøet (til gruppemøter, fagsamlinger, metodeutvikling m.m.).

Krav til ressurs:
• Spisskompetanse på DataStage
• Selvgående ETL-utvikler med dyptgående teknisk kompetanse innen datavarehusutvikling
• Svært god, dokumentert og bred erfaring fra BI- og datavarehusutvikling, spesielt ETL-utvikling, datavarehusmodellering og rapportbygging, samt ytelsesoptimalisering innen alle områdene
• Erfaring med MettleCI og Atlassian-produkter som Jira og Bamboo for utviklingsstøtte
• Dokumentert kompetanse på DataVault 2.0 (etaten planlegger å holde kurs i september 2019)
• God teknisk kompetanse
• Flink til å uttrykke seg skriftlig og muntlig og gode samarbeidsevner (arbeidsspråk er norsk)

Videre er det ønskelig med:
• Erfaring med å tilegne seg god forretningsforståelse i større virksomheter
• Erfaring med å jobbe i smidig utviklingsteam


Varighet/omfang:
• Oppstart 1.9.2019 med varighet tom 30.6.2020
• 1 person 100 % omfang
• Det ønskes opsjon på forlengelse tom 30.06.2022
• Arbeidssted: Helsfyr, Oslo (Fredrik Selmers vei 4)Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
ETL - utvikler (IBM InfoSphere DataStage) - Assignment

Oppsummert:

Prosjekt nr:
19-08-8092
Referanse nr:
8092
Publisert dato:
2019-08-22
Project:
2019-06-28 - 2019-09-28
Oppdrag:
Datavarehus og BI
Sted:
Norway, Oslo
Dato:
Søk ASAP

Kompetanse:
ETL Extract, Transform, Load DB 1-3 Years Essential