Søk alle oppdrag

Front-end utvikler til nytt intranett - OUS

Til vår kunde søker vi en front-end/webutvikling og programmerer

1.1 Bakgrunn
De fire regionale helseforetakene har gjennomført en felles nasjonal anskaffelse av IKT-konsulenttjenester. Det er utarbeidet en felles nasjonal rammeavtale, men inngått regionale avtaler.
Kreftregisteret – Institutt for populasjonsbasert kreftforskning (heretter kalt Kreftregisteret) er en forsknings- og kompetanseinstitusjon som blant annet samler statistikk om krefttilfeller i Norge, forsker på kreftforekomst i befolkningen, og har ansvar for offentlige screeningprogrammer.
Kreftregisteret består av om lag 200 ansatte.
Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som en enhet under Oslo Universitetssykehus HF, men med eget enhetsstyre. Kreftregisteret har et oppdrag som dekker hele landet.
Beskrivelse av oppdraget:
Kreftregisteret ønsker en konsulent som skal utvikle et intranett på best mulige plattform innenfor kundens rammer, og videreutvikle internett på eksisterende plattform. Konsulenten må forvente å bidra på de områder kunden ønsker for å få en effektiv intern og ekstern kommunikasjonskanal, med særlig fokus på tidsriktig visuell utforming, responsivt design og universell utforming.

Intranett:
Kreftregisteret har gjennomført et forprosjekt for intranett, og har forslag til løsningsdesign klart. Konsulenten forventes å gi råd om valg av plattform for intranett, teknisk utvikling og grafisk design av intranettet samt videreutvikling av valgte løsningsdesign i samråd med Kreftregisterets arbeidsgruppe.
Løsningen skal installeres ved Kreftregisteret. Intranett skal være en single sign-on, on premise løsning.
Internett:
Kreftregisteret har behov for feilrettinger og videreutvikling av nåværende internettsider, inkludert opplæring i bruk av funksjonalitet.

Rollen skal dekkes av én konsulent.
Konsulentens arbeidsoppgaver:
 Utvikle og programmere intranett på best mulige plattform (vurdere plattform i samråd med intern arbeidsgruppe for intranett)
 Skissere løsningsforslag innenfor kundens behov for intranett, slik som informasjonsarkitektur, applikasjonsbruk og dataintegrasjon m.m.
 Videreutvikle eksisterende internettsider (EpiServer), slik som fungerende søkefelt, utbedring av utlisting, videreutvikling av sidemaler og tematisering av sider m.m.
 Opplæring av administratorroller og brukere
 Være en solid diskusjonspartner for leder, nestleder og medarbeidere i administrasjonsavdelingen, samt for SIN-gruppa ved Kreftregisteret
 Gjennomføre feilsøking og testaktiviteter
 Rapportere på fremdrift
 Kvalitetssikre og dokumentere utvikling og driftsdokumentasjon

Krav til kompetanse og erfaring
- Min mastergrad eller 3 års arbeidserfaring innenfor front-end/webutvikling og programmering, som inkluderer mest mulig av:
o EpiServer 9+
o WordPress
o HTML 5
o JavaScript, E6+
- integrering av systemer i en intranettløsning
- integrering mot LDAP og tjenesteorientert arkitektur
- grafisk utforming av nettsider og intranett
- Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

Ønsket kompetanse og erfaring
- Ferdigheter innen:
o CSS 3
o SASS
o LESS
o API/REST
- Erfaring med integrering mot Confluence
- Erfaring med å implementere design manual
- Kunnskap om datasikkerhet og GDPR-regelverket
- Erfaring med innholdsarkitektur
- Evne til å finne brukervennlige løsninger for både redaktører og sluttbrukere
- Kompetanse om søkermotoroptimalisering, universell utforming og responsivt design
- Erfaring med bruk av analyseverktøy for trafikk og konvertering
- Erfaring med single-sign-on/on premise løsninger

Varighet : Avtaleperiode vil være til oppdraget er avsluttet, estimert til ca 6 måneder.
Oppstart vil være snarest mulig i 2020.
Behovet er estimert til inntil 50 % i avtaleperioden.
Arbeidssted : Oslo
Språk : Norsk og Engelsk.

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Front-end utvikler til nytt intranett - OUS - Assignment

Oppsummert:

Prosjekt nr:
19-11-0745
Referanse nr:
0745
Publisert dato:
2019-11-08
Project:
ASAP - Open end date
Oppdrag:
Front end-utvikling
Sted:
Norway, Oslo
Dato:
2019-11-22

Kompetanse:
Front End Development 3-5 Years Essential