Søk alle oppdrag

Gjennomføring av sikkerhetstester – sårbarhets- og penetrasjonstester

Til vår kunde søker vi rådgivere innen sikkerhet. Gjennomføring av sikkerhetstester – sårbarhets- og penetrasjonstester.
Dette er et oppdrag med leveranseansvar. Det er derfor opp til leverandøren å vurdere antall konsulenter det er behov for, for å løse oppdraget.

Krav til kvalifikasjoner
Tilbudte konsulenter forventes å inneha følgende kvalifikasjoner:
• Leverandøren forventes å ha bred erfaring med gjennomføring av sårbarhets- og penetrasjonstesting, spesielt testing av webapplikasjoner og nettverkssikkerhet
• Spesifikk erfaring med sikkerhetstester av systemer bygget på tilsvarende teknologisk plattform som Kunden, herunder .Net, C#, OpenAM, Sentinet, Windows Communication Framework (WCF), MSSQL, IIS, BigIP, ModSecurity, Windows Server
• Bred erfaring med metodisk tilnærming til gjennomføring av sikkerhetstester
• Bred erfaring med gjennomføring av automatiserte og manuelle tester
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Leveransen
Leverandøren skal levere følgende ytelser under oppdraget:
- Taushetserklæring for utførende ressurser
- Gjennomføre sårbarhets- og penetrasjonstester iht. Lånekassens bestilling i vedlegg 1
o Testing av scenario 1 uke 38
o Testing av scenario 4 og 8 i uke 43
- Strukturert sluttrapport som beskriver metodisk tilnærming, benyttede verktøy, analyse av funn, besvarer spørsmålene i testscenariene og gir anbefalinger med knytning til etablerte rammeverk (eks. CVSS v3.1)

Ta kontakt for mer informasjon rundt testscenariene og tilbudets utforming.

Varighet : Gjennomføres i to omganger, tentativt uke 38 (scenario 1) og uke 43 (scenario 4 og 8) med en ukes varighet hver.
Arbeidssted : Oslo eller TrondheimVennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Gjennomføring av sikkerhetstester – sårbarhets- og penetrasjonstester - Assignment

Oppsummert:

Prosjekt nr:
19-08-8772
Referanse nr:
8772
Publisert dato:
2019-08-19
Project:
2019-09-16 - Open end date
Oppdrag:
IT-sikkerhet
Sted:
Norway, Oslo
Norway, Oslo
Dato:
Søk ASAP

Kompetanse:
Penetration testing 1-3 Years Essential