Søk alle oppdrag

Driftsingeniør AWS

Til vår kunde, søker vi en AWS driftsingeniør.

En viktig ressurs for teamet skal ut i permisjon fra 1.1.20 til 1.5.20. Det er mange viktige oppgaver som
gjøres av denne ressursen som vi er avhengig av også gjøres i perioden personen er borte.

Arbeidsoppgaven består av drift av tjenester i AWS og hjelpe utviklingsteam med å feilsøke i produksjon.
Vi jobber etter DevOps prinsipper så alle i teamet er med på både utvikling av nye tjenester og drifting av
eksisterende tjenester. Denne rollen er mer i Ops enden av DevOps der drifting av tjenestene vil være
primæroppgaven. Meget viktig at personen har evne til å lære raskt da det vi jobber med er nye tjenester som kommer i AWS.

Oppgaven består av:
- Feilsøking og feilretting
- Automatisering av manuelle rutiner
- Forbedringer
- Nødvendige oppgraderinger
- Hjelpe til å utvikle nye tjenester
- Svare ut saker i servicedesken vår (Jira)
- Opprette ressurser i AWS
- Veilede utviklingsteam

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
- Ha basis Linux kunnskap
- Ha erfaring med skytjenester (AWS)
- Villig til å lære Kafka
- Villig til å lære EKS og Kubernetes

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
- Nettverk
- Informasjonssikkerhet (security by design er sentralt i det meste vi gjør)
- Diverse databasesystemer (PostgreSQL, MySQL, Cassandra, Elasticsearch)
- Infrastruktur som kode (Infrastructure as code/IaC), spesielt Terraform
- Versjonskontroll (Git)

Personlige egenskaper
- Kunne arbeide selvstendig og i team
- Løsningsorientert og evnen til å søke og finne måter å automatisere arbeidet på
- Strukturert og evnen til å systematisere, samt se den
- Evnen til å ta til seg ny kunnskap raskt


Start : Oppstartstidspunkt er ønsket senest 11.11.2019.
Varighet : Det antas en varighet frem til 11.05.2020, med mulighet for forlengelse dersom oppgavene ikke er ferdigstilt.
Arbeidssted : Oslo
Språk : Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
Driftsingeniør AWS - Assignment

Oppsummert:

Prosjekt nr:
19-10-9838
Referanse nr:
9838
Publisert dato:
2019-10-15
Project:
2019-11-11 - Open end date
Oppdrag:
Nettsky og virtualisering
Sted:
Norway, Oslo
Dato:
2019-10-22

Kompetanse:
Linux 1-3 Years Essential
Amazon AWS 3-5 Years Essential
IT Security 1-3 Years Preferred
Nettverk 1-3 Years Preferred
Kafka 1-3 Years Preferred
Kubernetes 1-3 Years Preferred