Søk alle oppdrag

IKT - Programleder - TEKNO

Til vår kunde søker vi en Programleder - TEKNO

Beskrivelse av oppdraget/bistanden

Sykehuset i Vestfold HF har vedtatt ambisiøse mål for utvikling av helsetjenestene i Vestfold.
I forbindelse med sykehuset teknologistrategiarbeid ble det utarbeidet analyser og besluttet veivalg. Disse veivalgene skal nå operasjonaliseres gjennom handlinger beskrevet i Teknologiplan 2020–2023.
I perioden 2020-2023 etableres det et program for teknologiutvikling. Programorganiseringen skal sikre at delprosjekt settes i sammenheng med hverandre, og til enhver tid sikrer leveranser som etterspørres av:
• Strategisk innsatsområde 3 (OU-programmet).
• «Tønsberg-prosjektet».
• Strategisk innsatsområde 2
• Regionale prosesser.

Organisering og gjennomføring beskrives i en ytterligere detaljering og fremgår av program- og prosjektplanene. Leveransene skal sikres gjennom en rammeverk for styring av en tredelt prosjektportefølje der forbedringsarbeidet:

1. Baseres på nåværende teknologi i 2020.
2. Planlegges for kommende teknologi i 2021.
3. Forsterkes gjennom trinnvis realisering av «drømme-scenariet» fra 2023 og årene fremover.

Oppstart av teknologiprogrammets del 1 og del 2 er planlagt i mars/april 2020. Mandat for Del 3 utarbeides i samarbeid med HSØ i løpet av april 2020.

For å ivareta en god gjennomføring av teknologiprogrammet er det behov for en programleder med erfaring fra store teknologileveranser gjerne innen helse eller annet offentlig virksomhet.
Oppgaven er å levere på programmets plan og de mål som er beskrevet i sykehuset s teknologistrategi. Programleder har ansvar for å etablere planverk og å sikre at avtalt omfang ble koordinert og levert i sammensatte leveranser på tvers av prosjektene til planlagt tid og kostnad. Programleder må være operativ og delta aktivt i arbeidet med å kartlegge og endre arbeidsprosesser i SiVHF.
Programleder skal etablere og lede et team bestående av programleder, delprosjektledere og inntil tre – fem prosessarkitekter / prosessveiledere.

Programleders rolle og egenskaper
• Programleder har ansvar for overordnet styring, ledelse og leveransefasilitering for programmet.
• Programleder har ansvaret for å identifisere verdi- og mulighetsområder for prosess og system forbedringer.
• Videre legge frem forslag til endringer og forbedringer til virksomhetsarkitektur ved innføring av ny teknologi, forslag til endringer til operasjonell modell samt spille inn forslag til investeringer for fremtidige/nye tjenester.
• Solid forståelse for forretningsutvikling og risikostyringsprosesser
• sterke lederegenskaper
• evne til å sette opp og kontrollere budsjetter
• gode kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter
• evne til å ta beslutninger under press
• sterke mellommenneskelige ferdigheter som er nødvendige for å lede et team
• kreativitet til å komme opp med nye løsninger
• analytiske ferdigheter knyttet til problemløsning
• oppdatert kjennskap til digitale prosjektledelsesverktøy


Varighet : Avtaleperioden er fra ASAP til 01.06.23. Kunden har mulighet til å forlenge oppdraget på eksisterende vilkår frem til 31.12.2020.
Arbeidssted : Sykehuset i Vestfold (må avklares nærmere). Muligheter for å jobbe remote.
Språk : Norsk
Søknadsfrist er onsdag 01.04.2020 kl. 12.00.

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar UTFYLLENDE de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
IKT - Programleder - TEKNO - Assignment

Oppsummert:

Prosjekt nr:
20-03-3317
Referanse nr:
3317
Publisert dato:
2020-03-26
Project:
ASAP - Open end date
Oppdrag:
Programleder
Sted:
Norway, Norway Other
Dato:
2020-04-01

Kompetanse:
Program Management 5-10 Years Essential
Logg inn REGISTRER DEG