Søk alle oppdrag

4 Applikasjonstilretteleggere

Til vår kunde søker vi fire applikasjonstilretteleggere

Beskrivelse av oppdraget/bistanden
Det er behov for fire konsulenter som kan bidra inn til seksjon Applikasjonstilrettelegging.

Arbeidsoppgaver
o Pakke/re-pakke applikasjoner i App-V 5.1 og i MSI-format.
o Dokumentasjon av applikasjonspakker
o Testing av applikasjonspakker
o Distribuere/publisere ut pakker fra SCCM, RES og App-V Management konsoll.
o Innhente informasjon om applikasjoner ved behov i eksisterende miljøer i Helse Sør-Øst. Innebærer typisk kontakt med forvaltning, kunde og leverandør.
o Prosjektdeltakelse
o Linjeoppgaver innenfor applikasjonstilrettelegging
o Rådgivning og tekniskstøtte til applikasjonsforvaltere og tjenesteansvarlige
o 3-linje support

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:
o App-V pakking 4.6 og 5.1 med App-V Sequencer som verktøy.
o MSI pakking med AdminStudio som verktøy
o SCCM, RES, App-V Full Infrastructure
o Kjennskap til Helse Sør-Øst infrastruktur og erfaring fra lignende prosjekt
o Windows 7 og Windows 10
o Det er vesentlig å forvalte tilegnet kompetanse om lokale forhold ved å dokumentere, slik at den kan overføres til oppdragsgivers ansatte under og etter oppdraget.
o Arbeidsspråk er norsk (skriftlig og muntlig)

Oppstart: Snarest!
Varighet : Avtalen løper til 31.12.2020. Kunden har mulighet til å forlenge oppdraget på eksisterende vilkår frem til 31.12.2021.
Arbeidssted : Sted for utførelse vil være Skøyen, noe reisevirksomhet må påregnes.
Språk : Arbeidsspråk er norsk (skriftlig og muntlig)

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

- Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)
- Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)
- Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget
- Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget - referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.
- Besvar UTFYLLENDE de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.
4 Applikasjonstilretteleggere - Assignment

Oppsummert:

Prosjekt nr:
20-03-2819
Referanse nr:
2819
Publisert dato:
2020-03-26
Project:
ASAP - 2020-12-31
Oppdrag:
Programvarepakking
Sted:
Norway, Oslo
Dato:
Søk ASAP

Kompetanse:
Application Management 1-3 Years Essential
Logg inn REGISTRER DEG