ER-GJØR-FÅR

Hvem er vi?

  • Ework ble etablert i 2000 – i 18 år har vi altså ledet og utviklet konseptet med å ikke ha egne ansatte konsulenter.

  • Ingen egne ansatte konsulenter … Hvordan lar det seg gjøre? Jo, vi arbeider altså utelukkende med et svært omfattende nettverk som i praksis er det svenske konsulentmarkedet. Vår tilgang er med andre ord mer eller mindre uendelig og dermed også våre muligheter til å finne nettopp den konsulenten du behøver.

  • Og det har gått bra! I dag har vi 10 000 konsulenter ute på oppdrag innenfor alle bransjer og alle typer roller fordelt på 12 lokaliteter i seks land. Altså 10 000 aktive konsulenter ute på oppdrag, ikke totalt i vårt nettverk. Det gjør oss til den største konsulentleverandøren i Sverige og en av de største i Norden.

  • Dette håndteres av 350 ansatte. Tallet er viktig fordi det viser at vi tilbyr atskillig flere ansatte per konsulent enn våre konkurrenter, hvilket innebærer at vi kan legge betydelig større kapasitet på å finne riktige konsulenter og gi høyere service til både deg som kunde og våre konsulenter.

Hvordan fungerer dette? Tenk deg at du har et behov – la oss si en tester – som du sender til oss …

Hva gjør vi?

har egne ansatte konsulenter, betyr uavhengighet for oss at vi helt objektivt kan vurdere og benytte oss av hele konsulentmarkedet og ikke bare arbeide med et fåtall utvalgte leverandører. Så når vi sender deg en CV, er det ikke en konsulent som tilfeldigvis er ledig hos en av våre valgte leverandører, det er den konsulenten i markedet som objektivt sett er mest egnet for oppgaven.


Nettverk

Det første som skjer er at vi ser på forespørselen din og går ut og leter i nettverket vårt. Dette skjer gjennom å legge den ut på hjemmesiden vår, maile våre pooler samt at vi manuelt starter å lete i nettverket vårt og andre nettverk, som f. eks. LinkedIn.Matching

La oss si at vi får frem 10 interessante, tilgjengelige profiler. Vi sammenligner disse mot din forespørsel og mot hverandre (matcher) og tar frem de to–tre kandidatene som absolutt best svarer til kravene dine. Disse profilene har da gått gjennom Eworks kvalitetsprosess, noe som innebærer at de garantert er tilgjengelige, interesserte i oppdraget, intervjuet samt har fått en oppdragsspesifikk begrunnelse.

Vi har tilbudt deg de best egnede profilene i konsulentmarkedet. Det er Matched by Ework!

 

Konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting for Ework innebærer at du som kunde aldri betaler for mye eller for lite, vi sørger for at du får markedspris, dvs. hva markedet anser at den aktuelle kompetansen er verdt akkurat her og nå. Som du vet, varierer konsultentprisene over tid, avhengig av tilbud og etterspørsel samt konjunktur, men som en av Sveriges største konsulentinnkjøpere vet vi hva korrekt pris er, og vi er kompetente forhandlere.


La oss si at vi har tre testprofiler, der to har ønsket samme timegodtgjørelse mens den tredje ønsker en høyere godtgjørelse. Vi vil da kontakte den konsulenten som har angitt en høyere godtgjørelse og gjøre vedkommende oppmerksom på at han/hun ligger høyere i pris enn de andre to tilbyderne. Konsulenten kan da svare at han/hun av ulike årsaker ønsker å ligge på dette nivået, men får også en mulighet til å justere prisen for å øke sjansen for å få oppdraget.

Vi har da konkurranseutsatt konsulenten og sikret at du har fått en markedspris på samtlige tilbudte konsulenter!

Skreddersydde systemer og prosesser

Vi har gjort dette i snart 20 år, og i løpet av årene har vi utviklet tilhørende skreddersydde systemer og prosesser. En effektiv støtte som sikrer en stabil leveranse i alt fra å håndtere og utvikle vårt omfattende nettverk til tilbud, onboarding, tidsrapporter, evaluering, fakturering og alt tilhørende.

Hva får du av oss?

Nå vet du hvem vi er og hva vi gjør. Dette er hva du får:

  • Rett konsulent ettersom vi benytter nettverket vårt og sammenligner (matcher) konsulentene.

  • Rett pris ettersom vi konkurranseutsetter konsulentene mot hverandre.

  • Økt kontroll ettersom du kun kommuniserer med en kontaktflate som tar hånd om alt. Du kan da fokusere på det som er viktig – arbeidsoppgavene dine og forretningsutviklingen!


Da er spørsmålet hva alt dette koster? Ingenting! Du betaler først når vi har funnet den konsulenten du vil ha. Verken mer eller mindre. Så test oss! La oss bevise hvor gode vi er og hvordan vi kan hjelpe deg!