Platform Services

Fremtidssikre teknologiplattformer innenfor Platform Services

Et konsulentmarked i stadig endring stiller nye krav til tekniske hjelpemidler for å finne og håndtere rett kompetanse. Innenfor vårt forretningsområde Platform Services håndterer vi områder som f.eks. markedsplasser, innkjøpssystemer og sosiale nettverk for å gi konsulentkjøpere mulighet til å utnytte den teknologiske utviklingen til fulle.


Våre plattformer har lenge utgjort en selvsagt og integrert del av Eworks øvrige tjenestetilbud, og med våre nye tilbud gir vi både kunder og konsulenter fremtidssikrede grensesnitt mot konsulentmarkedet uavhengig av valg av konsulentleverandør.


Med fokus på områder som mobilitet, kunstig intelligens (AI) og automatisering bidrar våre plattformer til et mer effektivt samarbeid mellom kunde og leverandør. Våre integrerte analyseverktøy gir en innsikt i hvor konsulentmarkedet er på vei, og våre systemfunksjoner legger til rette for en mer effektiv innleieprosess. Mobile applikasjoner bidrar til kortere beslutningsprosesser og en mer fleksibel hverdag.


Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan våre teknologiske plattformer gir deg en mer effektiv konsulenthåndtering.


Velkommen til fremtidens konsulentmarked.Kontaktperson

Daniel Asvelius

 
+46 (0)707 33 33 95

 
daniel.asvelius@eworkgroup.com

Relatert innhold