Procurement Services

Intelligente løsninger gjennom Procurement Services

Et marked i stadig endring hvor teknologi, lovgivning og aktører skal samarbeide, gjør at behovet for kontroll, effektivitet og omverdensovervåkning stiller økte krav til innkjøpsorganisasjoner for å sikre tilgangen på rett kompetanse.


Våre skreddersydde innkjøpsløsninger hvor vi som Managed Service Provider (MSP) støtter kundene våre, innebærer at vi fungerer som en innkjøpsenhet for hele eller deler av kundenes konsulentbehov. Våre dedikerte on-site-team støtter kundene gjennom å opprette en bærekraftig løsning som kan omfatte alt fra å utvikle en innkjøpsstrategi til å ta ansvar for de operative arbeidsoppgavene i innkjøpsprosessen. Dette fører til at kundene våre får kontroll over sine totalkostnader, transparens og en effektiv konsulenthåndtering.


Med vår erfaring og ekspertise innenfor konsulentinnkjøp hjelper vi kundene med å navigere rett på en sikker måte, slik at de kan arbeide smartere for å møte fremtidige behov.Kontaktperson

 

Karin Antonsson

 
+46 (0)850 60 55 00

 
karin.antonsson@eworkgroup.com

Relatert innhold