Workstyles og myke verdier

Hva er Workstyles?

I dag legger man ned mye arbeid ved ansettelser: Man gjennomfører tester og ser i stor grad på om personen vil fungere i organisasjonen, om man deler kulturelle verdier, om og hvordan man vil få det beste ut av kandidaten i den aktuelle virksomheten, hva rollen innebærer, og hvilke krav som stilles. Når det gjelder fast ansatte, har man kommet frem til at det er lav korrelasjon mellom CV-en og personens prestasjon, og man ser altså mye på de myke verdiene og ikke bare på hvilken bakgrunn personen har.

Hvorfor gjør man ikke det når man benytter konsulenter?

Hos Ework har vi derfor vurdert hvordan man kan arbeide for ikke bare å ta hensyn til de harde verdiene, men også det viktigste, de myke verdiene.


Workstyles er altså et verktøy for en samlet evaluering av en konsulents drivkrefter og evner.


Myke verdier (soft skills)

Den tradisjonelle måten å vurdere en konsulent, er at man alt for ensidig fokuserer på personens utdanning og erfaring. Dessverre har en tradisjonell CV vist seg å ha en lav korrelasjon til å forutse en persons faktiske prestasjon siden den ser bort fra viktige grunnleggende forhold.


Alle – både du, jeg og sjefen din – har en unik personlighet og en egen arbeidsstil, det vi til daglig refererer til som «myke verdier», eller «Soft Skills». Det er disse myke verdiene som blant annet bestemmer hvordan vi tar til oss informasjon, løser problemer, fungerer i en sosial kontekst osv. Men framfor alt påvirker de myke verdiene hvor godt vi vil fungere i en rolle og løse arbeidsoppgavene våre: Det korrelerer med andre ord på en helt annen måte enn harde verdier til hvor godt en person vil prestere, og dermed hva vi til syvende og sist får ut av konsulenten.


For å få et mer heldekkende og riktig bilde av hvor godt en person vil prestere og lykkes i sin rolle, må vi altså komplettere dagens beslutningsgrunnlag og utvide dette med myke verdier.


Hvordan får vi da frem disse myke verdiene? Jo, ved at vi i hele forespørselsprosessen følger en metode som strukturert identifiserer, søker og finner disse verdiene og deretter viser dem på en målbar og oversiktlig måte.


Utprøvd modell

Workstyles er ikke noe vi selv har funnet på hos Ework. Tvert om er det en utprøvd modell som i årtier har blitt arbeidet frem av forskere, myndigheter og virksomheter, og som i dag brukes over hele verden.

Den tar utgangspunkt i 17 forhåndsdefinerte beskrivelser av arbeidsrelatert atferd og evner som kan brukes på ulike typer roller.

Disse evnene kan f.eks. være samarbeidsevne, evnen til å ta initiativ, lederskap eller ydmykhet (eksempel på evner).

Hver enkelt rolle tildeles deretter de seks evnene som anses å være viktigst for at man skal lykkes med oppdraget, og graderes deretter på en skala fra én til seks avhengig av hvor stor vekt man legger på nettopp den atferden eller evnen.


Tilpasset «Workstyles-profil»

For dette har Ework et bibliotek med ferdige maler for ulike roller som vi baserer på forskning innenfor arbeidspsykologi, men disse kan selvsagt også konfigureres manuelt hvis man som oppdragsgiver ønsker det.

Ework følger deretter strukturert gjennom hele prosessen en metode som finner disse evnene hos konsulentene, og viser dem deretter på en svært oversiktlig måte som verdier i forhold til kravene i oppdragsforespørselen. De mest pålitelige resultatene får man av tester, men vi kan også benytte oss av strukturerte intervjuer med spørsmål laget for å få frem verdiene på ulike Workstyles når vi snakker med konsulenten. Andre måter kan også være å «oversette» allerede utførte tester til Workstyles, det fungerer eksempelvis på Myers-Briggs (MBTI).


For tiden foretas Workstyles-evalueringene av konsulentene i forbindelse med at vi får en forespørsel, men ettersom vi kontinuerlig bygger opp databasen vår, vil de aller fleste konsulenter i et lengre perspektiv ha resultatene sine klare/tilgjengelige når de søker oppdrag via Ework.

Det er dessuten i overensstemmelse med GDPR da konsulentene har godkjent at vi lagrer og bruker resultatene.


En del av helheten

Workstyles er selvsagt ikke svaret på alle de utfordringene man som kunde står overfor når man skal finne den rette konsulenten. Men vi ser at det skjer noe når man strukturert begynner å arbeide med disse spørsmålene. Helt plutselig får man en bevissthet om alle de parameterne som påvirker hvor bra noen lykkes i arbeidet sitt, og man begynner ubevisst, eller bevisst, å utvide synet og tankemønsteret sitt.

Bare å stille spørsmålet og begynne å tenke i disse banene gir et bedre grunnlag for forespørselen og for evalueringen av en konsulent!

Det er egentlig ikke noe nytt for Ework å ta hensyn til myke verdier. Våre Sourcing Partners har alltid vektlagt dette, spesielt med kunder hvor vi har en lang relasjon. Jo bedre forståelse vi har for kunden vår, desto bedre forstår vi hvilken type konsulent som fungerer i det aktuelle miljøet. Derfor har vi alltid en bedre leveranse for kunder vi kjenner godt – vi tar med myke verdier helt fra starten!

Det nye er at vi nå gjør dette strukturert i henhold til en utarbeidet metode.


Effekten av Workstyles

Ettersom vi nå ikke bare ser på kunnskap og kompetanse, men også tar hensyn til hvordan konsulenten fungerer og hva som driver vedkommende, gir det oss (og deg) en betydelig større søkerbase som dessuten er mer treffsikker. Du får et solid grunnlag å basere valget ditt på. Dessuten øker sannsynligheten dramatisk for at konsulenten trives og vil forbli i rollen sin.


Sammen med Eworks eksisterende matchingsmetodikk hvor vi med aktivt søk manuelt leter opp konsulenter, samt vår erfaring og kunnskap om konsulentmarkedet, kan vi tilby deg et helhetskonsept som vi er alene om på det norske markedet.


For deg som oppdragsgiver innebærer det at du får en mer effektiv konsulenthåndtering og fremfor alt enda bedre matchede konsulenter!

Framtidssikret matchingsmetodikk gir:

  • Bedre tilpassede kravstillinger

  • Større søkerbase

  • Helhetsbilde av konsulentens kompetanse, drivkrefter og evner

  • Bedre matchede konsulenter

  • Mer effektiv konsulenthåndtering

  • Konsulenter som trives og blir værende

 

Kort sagt konsulenter med best mulige forutsetninger for å lykkes i sine roller!


"Soft Skills"
- the New Talk of the Town

LES BLOGGINNLEGGET

 


What Are The Top 10 Soft Skills
For The Future Of Work?

LES ARTIKKELEN