Zrównoważony rozwój

Model biznesowy promujący różnorodność

Głównym sposobem w jaki Ework kontrybuuje na rzecz zrównoważonego rozwoju jest działalność zgodna z modelem biznesowym firmy, którego centralnymi elementami są różnorodność i równość szans. Powód jest prosty: pracownicy, współpracownicy, klienci i partnerzy biznesowi chcą spożytkować obecne na rynku kompetencje, niezależnie od formy, w jakiej one występują.


Różnorodność oznacza dla nas, że każda osoba w Ework – z jej unikalnymi cechami, umiejętnościami i doświadczeniami – jest częścią całości dostarczanych przez firmę kompetencji. Dla klientów natomiast różnorodność to większa opłacalność - przyciąga nowe talenty oraz inspiruje dotychczasowych pracowników i konsultantów.


Model biznesowy Ework promuje różnorodność i równe szanse w procesie dopasowywania konsultantów. Wspomaga nas nasza niezależność – nie zatrudniamy własnych konsultantów. Oznacza to, że możemy dowolnie wybierać odpowiednich specjalistów z ogromnej sieci konsultantów i dopasowywać do projektów uwzględniając ich wiedzę, umiejętności, zdolności, motywację i oczekiwania. Proces ten nazwaliśmy Matched by Ework™.

 

Ważnym elementem gwarantującym szybki postęp technologiczny jest wolność od uprzedzeń

Szybki rozwój technologiczny wymaga wiedzy, która jest niezależna od imienia czy nazwiska, płci, pochodzenia etnicznego, wieku i wyglądu. Matched by Ework™ umożliwia dopasowywanie wykluczające dyskryminację. Dzięki temu możemy sprostać oczekiwaniom konsultantów w obrębie dostępu do możliwości, jakie daje współpraca z naszymi klientami, a także – na drodze innowacji - odgrywać aktywną rolę w procesie zwiększania różnorodności i równości szans na płaszczyźnie społecznej.

 

Zgodność z zasadami inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Począwszy od 2008 roku, Ework regularnie przekazuje darowizny na cele charytatywne i związane ze społeczną odpowiedzialnością. Dodatkowo każdy z pracowników ma możliwość przeznaczenia trzech godzin roboczych miesięcznie na pracę na rzecz różnych organizacji non-profit zajmujących się poprawą warunków życia młodych ludzi, integracją i prawami dziecka.

W 2012 roku Ework przystąpił do Inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), sumiennie przestrzegając wypracowanych przez nią 10 Zasad. Co roku przekazuje Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ raporty z postępów i osiągniętych celów.

Obecnie Ework dokonuje kolejnego kroku w kierunku zrównoważonego rozwoju. W 2018 roku firma zidentyfikowała i zdefiniowała segmenty, w których zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną można integrować z działalnością i procesami operacyjnymi. Ważnym elementem funkcjonowania Ework jest również aktywne zaangażowanie społeczne.


W procesie określania głównych obszarów działalności, Ework opiera się na globalnej Agendzie 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjętej przez ONZ obierając ją jako punkt wyjścia. Naszą największą szansą wywarcia pozytywnego i konstruktywnego wpływu na otaczający świat jest działanie z uwzględnieniem następujących celów: równego traktowania, braku dyskryminacji, poprawy zabezpieczenia społecznego i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Główne obszary działalności Ework bazujące na Agendzie 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ: