Środowisko

Nasz szacunek dla ludzi i środowiska naturalnego odzwierciedlony jest w dokumentach firmowych dotyczących polityki z zakresu ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności. Ework posiada certyfikat ISO 14001. Prowadzimy aktywne działania na rzecz wydajności energetycznej i promowania produktów ekologicznych, a także przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju. Zawsze staramy się wybierać najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego sposoby podróży. Nasze cele środowiskowe na 2020 rok obejmują scentralizowane zakupy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie liczby podróży dzięki wykorzystaniu nowoczesnych sposobów komunikacji, stosowanie podpisów elektronicznych na większą skalę oraz zapewnienie szkoleń z zakresu ochrony środowiska naturalnego zarówno dla naszych pracowników, jak i konsultantów.

Treści powiązane: