Bokslutskommuniké januari - december 2020 - Nyckeltal

Nettoomsättning
12 237 865 kSEK

Rörelseresultat EBIT
94 308 kSEK

Rörelsemarginal EBIT
0,8 %

Vinstmarginal
0,7 %

I korthet


Ework är en marknadsledande och oberoende konsultförmedlare i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 10.000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.


Kalender

Viktiga hållpunkter för
finansiell information.

28 april 2021

Delårsrapport januari-mars 2021

28 april 2021

Årsstämma

16 juli 2021

Delårsrapport april-juni 2021

20 oktober 2021

Delårsrapport juli-september 2021


Digital Årsrapport 2019LÄS MER

Bolagsstyrning


Information om ägare, ledning, styrelse m.m.

LÄS MER