Investerare

Ework är en marknadsledande, oberoende kompetenspartner.

 

Delårsrapport januari-september 2021ÅRSREDOVISNING 2020

VD, Zoran Covic, anförande i samband med årsstämma 2021

Nyckeltal januari-september 2021

Nettoomsättning:

9 326 801 kSEK

Rörelseresultat:

84 476 kSEK

Rörelsemarginal:

0,9%

Resultat per aktie före utspädning:

3,76 SEK

Ework grundades i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Idag är vi totalt 281 medarbetare som hanterar fler än 11,000 uppdragsgivare och 10,961 konsulter på uppdrag. Vi är en konsultförmedlare som bidrar till en bättre fungerande och sömlös kompetensmarknad, där fler individer och organisationer kommer till sin rätt.

 

Huvudkontoret ligger i Stockholm.

 

Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.


Kalender

Viktiga hållpunkter för
finansiell information.

10 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021