Investerare

Ework är en marknadsledande, oberoende kompetenspartner.

 

Q1 RapportQ1 investerarpresentationÅrsredovisning 2021

Nyckeltal januari-mars 2022

Nettoomsättning:

3 924 061 SEK

Rörelseresultat:

46 996 SEK

Rörelsemarginal:

1,2%

Resultat per aktie före utspädning:

2.05 SEK

Ework grundades i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Idag är vi totalt ca 300 medarbetare och har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 12 000 konsulter på uppdrag. Vi är en konsultförmedlare som bidrar till en bättre fungerande och sömlös kompetensmarknad, där fler individer och organisationer kommer till sin rätt.

 

Huvudkontoret ligger i Stockholm.

 

Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.


Kalender

Viktiga hållpunkter för
finansiell information.

2 maj 2022

Årsstämma och Q1 2022