VD, Zoran Covic, anförande i samband med årsstämma 2021

Delårsrapport januari-juni 2021 - Nyckeltal

Nettoomsättning
6 511 787 kSEK

Rörelseresultat EBIT
60 970 kSEK

Rörelsemarginal EBIT
0,9 %

Vinstmarginal
0,9 %

I korthet


Ework är en marknadsledande och oberoende konsultförmedlare i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 10.000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.


Kalender

Viktiga hållpunkter för
finansiell information.

20 oktober 2021

Delårsrapport juli-september 2021

10 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021


ArkivLÄS MER

Bolagsstyrning


Information om ägare, ledning, styrelse m.m.

LÄS MER