Bolagsstyrning

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägare, tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning, samt tillförsäkra att information om bolaget kommer marknaden till del och är korrekt.


Ework AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är en komplett konsultleverantör av tjänster inom IT och verksamhetsutveckling.

Bolaget är marknadsnoterat sedan 2008 och har 17 239 675 aktier.


Till grund för ägarnas styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Styrningen regleras även i regelverket för OMX Stockholm vid Nasdaq, där bolagets aktier handlas. Ework tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

 

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020
Bolagsstyrningsrapport 2019
Bolagsstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2012