Ägare

Aktieägare per den 30 september 2021 Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak 1) 7 016 358 40,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 188 548 18,5%
Protector Forsikring ASA 1 737 682 10,1%
Katarina Salén, privat och genom bolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj och genom bolag 406 500 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 377 730 2,2%
Claes Ruthberg 170 000 1,0%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 167 668 1,0%
Mikael Gunnarsson 153 000 0,9%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

143 706 0,8%
Summa 13 835 154 80,3%
Övriga 3 404 521 19,7%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Staffan Salén med familj 86,2%, Erik Åfors 13,8%