Ägare

Aktieägare per den 30 juni 2021 Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak 1) 7 016 358 40,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 219 275 18,7%
Protector Forsikring ASA 1 736 160 10,1%
Katarina Salén, privat och genom bolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj och genom bolag 406 500 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 377 730 2,2%
Claes Ruthberg 170 000 1,0%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 157 037 0,9%
Dan Berlin 134 859 0,8%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

129 504 0,8%
Summa 13 821 385 80,2%
Övriga 3 418 290 19,8%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Staffan Salén med familj 86,2%, Erik Åfors 13,8%