Ägare

Aktieägare per den 30 september 2020 Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak 1 5 294 266 30,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 219 310 18,7%
Protector Forsikring ASA 1 720 499 10,0%
Investment AB Öresund 1 619 669 9,4%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj genom bolag 406 500 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 377 730 2,2%
Claes Ruthberg 180 000 1,0%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 147 049 0,9%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

144 441 0,8%
Summa 13 583 426 78,8%
Övriga 3 656 249 21,2%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Staffan Salén med familj 92,9%, Erik Åfors 7,1%