Ägare

Aktieägare per den 31 mars 2021 Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak 1) 7 016 358 40,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 176 383 18,4%
Protector Forsikring ASA 1 726 985 10,0%
Katarina Salén, privat och genom bolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj och genom bolag 406 500 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 377 730 2,2%
Claes Ruthberg 180 000 1,0%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 156 887 0,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 139 926 0,8%

Dan Berlin

134 859 0,8%
Summa 13 789 590 80,0%
Övriga 3 450 085 20,0%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Staffan Salén med familj 92,9%, Erik Åfors 7,1%