Ägare

Aktieägare per den 31 december 2020 Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak 1) 5 294 266 30,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 234 428 18,8%
Protector Forsikring ASA 1 720 499 10,0%
Investment AB Öresund 1 679 085 9,7%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj genom bolag 387 500 2,2%
Ålandsbanken i ägares ställe 377 730 2,2%
Claes Ruthberg 180 000 1,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 151 328 0,9%

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

146 049 0,8%
Summa 13 644 847 79,1%
Övriga 3 594 828 20,9%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Staffan Salén med familj 92,9%, Erik Åfors 7,1%