Ägare

Aktieägare per den 30 september 2019 Antal aktier Röster & kapital
Staffan Salén med familj genom bolag 1 4 794 428 27,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 123 150 18,1%
Investment AB Öresund 1 826 988 10,6%
Protector Forsikring ASA 1 720 499 10,0%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj genom bolag 400 000 2,3%
Ålandsbanken i ägares ställe 478 480 2,2%
Erik Åfors genom bolag 277 291 1,6%
Claes Ruthberg 180 000 1,0%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

164 238 1,0%
Summa 13 339 036 77,4%
Övriga 3 900 639 22,6%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Salénia AB

Logga in REGISTRERA DIG