Ägare

Aktieägare per den 31 Mars 2022 Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak 1) 6,760,358 39,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 200 015 18,6%
Protector Forsikring ASA 1 737 682 10,1%
Katarina Salén, privat och genom bolag 473 962 2,8%
Patrik Salén med familj och genom bolag 397,500 2,3%
Karin Scheril genom bolag 252,000 1,5%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 171 658 1,0%
Thomas Wernhoff 160,000 0,9%
Claes Ruthberg 160 000 0,9%
Mikael Gunnarsson 153 000 0,9%
Summa 13 466 175 78,1%
Övriga 3 773 500 21,9%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Staffan Salén med familj 86,2%, Erik Åfors 13,8%