Ägare

Aktieägare per den 31 mars 2020 Antal aktier Röster & kapital
Staffan Salén med familj genom bolag 1 4 916 975 28,5%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 172 194 18,4%
Protector Forsikring ASA 1 720 499 10,0%
Investment AB Öresund 1 626 988 9,4%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj genom bolag 406 000 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 378 180 2,2%
Erik Åfors genom bolag 377 291 2,2%
Claes Ruthberg 181 000 1,0%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

174 401 1,0%
Summa 13 427 490 77,9%
Övriga 3 812 185 22,1%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Salénia AB