Ägare

Aktieägare per den 31 december 2018 Antal aktier Röster & kapital
Staffan Salén med familj genom bolag 1) 4 587 945 26,6%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 088 777 17,9%
Investment AB Öresund 1 826 988 10,6%
Protector Forsikring ASA 1 206 506 7,0%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 463 962 2,7%
Patrik Salén med familj genom bolag 397 000 2,3%
Ålandsbanken i ägares ställe 379 480 2,2%
Elementa 348 470 2,0%
Erik Åfors genom bolag 277 291 1,6%
Veralda Investment Ltd 250 000 1,5%
Summa 12 826 419 74,4%
Övriga 4 413 256 25,6%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Salénia AB