Bolagsstämma

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Eworks årsstämma 2021 ägde rum den 28 april 2021.

Extra bolagsstämma 2021

Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens utdelningsförslag och utdelningsyttrande
Revisorsyttrande
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning
Styrelsens redogörelse enl 18.6 ABL
Valberedningens förslagsdokument
Stämmokommuniké extra bolagsstämma
Protokoll extra bolagsstämma

Årsredovisning 2019

Årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma
Bolagsordning
Information om föreslagna ledamöter
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2020
Valberedningens förslagsdokument
Valberedningsinstruktion
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande
Stämmokommuniké 2020
Protokoll Årsstämma

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2018
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2019
Information om föreslagna ledamöter
Revisorsyttrande

Årstämma 2018

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Revisorsyttrande
Årsredovisning 2017
Bolagsordning i föreslagen lydelse
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2018
Information om föreslagna ledamöter
Stämmokummuniké 2018

Årsstämma 2017

Fullmaktsformulär
Kallelse till bolagsstämma
Dagordning
Valberedningens förslag
Fullständigt förslag incitamentsprogram
Årsredovisning 2016
Stämmokommuniké 2017

Årsstämma 2016

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2015
Stämmokommuniké 2016

Årsstämma 2015

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2014
Revisorns yttrande
Stämmokommuniké 2015

Årsstämma 2014

Kallelse till bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2013
Revisorns yttrande
Stämmokommuniké