Ledning & styrelse

Ledning

CEO
Karin Schreil
Född 1971. Anställd 2021


Karin tillträdde som CEO  för Ework Group under 2021.  Karin kommer närmast från TietoEvry som Managing Partner, Sweden. Dessförinnan har hon haft flertalet ledande roller hos Fujitsu, CGI , DXC, Capgemini  och ABB. Karin har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm  samt studier i företagsekonomi från MDH

Aktieinnehav i Ework: 252 000, via terminer
Optionsinnehav i Ework: 0

Deputy CEO and Head of Market Units Northern/Central Europe & Sales
Magnus Eriksson
Född 1969. Anställd 2007.


Magnus var från 2007 ansvarig för Eworks Stockholmskontor och mellan 2009 och 2012 var han försäljningschef för Ework Group. Magnus är civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Han har arbetat i IT-branschen sedan 1992 med framförallt försäljning och försäljningsutveckling men även med organisationsutveckling inom konsultverksamheter.

Aktieinnehav i Ework: 81 500
Optionsinnehav i Ework: 0

Head of Market Units Sweden
Peter Lundahl
Född 1966. Anställd 2016.


Peter är civilekonom och systemvetare från Lunds Universitet och har över 20 års erfarenhet som Executive ledare i olika organisationer. Peter har en bakgrund som bla koncernchef för ManpowerGroup Sverige och som senior rådgivare för både startups och börsnoterade bolag.

Aktieinnehav i Ework: 1 500
Optionsinnehav i Ework: 5,200

CFO
Klas Rewelj
Född 1972. Anställd 2022.

Klas tillträdde som CFO för Ework Group i Februari 2022. Klas kommer närmast från Tyréns i en roll som Group CFO. Dessförinnan har han haft ledande roller hos CGI, Munters och Atlas Copco. Klas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 


Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 0

Director of Operations
Malin Fondin
Född 1988. Anställd 2007.

Malin har från starten arbetat med process- och utvecklingsfrågor och har sedan 2010 haft flera ledande befattningar inom Ework. Hon har byggt upp kundservice, arbetat som kundansvarig och processägare samt varit ledande för utveckling- och förändringsprojekt hos kund och i Eworks egen organisation. Sedan 2017 ansvarar Malin för Operations som bl.a. omfattar kundimplementering och Shared Service samt utveckling av erbjudande, arbetssätt och verktyg för affärsområdet Competence Supply.

 

Aktieinnehav i Ework: 400
Optionsinnehav i Ework: 3,400


CDO and Head of Platform Services
Daniel Asvelius
Född 1981. Anställd 2018.


Daniel är sedan 2018 ansvarig för uppbyggnaden av Eworks affärsområde plattformstjänster och sitter sedan 2020 i koncernledningen med ansvar för Eworks övergripande IT-strategi. Daniel har en Affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings Universitet, har sedan 2008 arbetat i ledande roller i konsultförmedlingsbranschen och har även erfarenhet i rollen som managementkonsult med fokus på konsultinköp.


Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 5,200

Head of Managed Services
Karin Antonsson
Född 1980. Anställd 2014.


Karin Antonsson har arbetat med kund- och tjänsteutveckling inom Ework Group sedan 2014 och sedan 2019 har hon ansvarat för tjänsteutveckling och försäljning av våra Managed Services och av Vendor Management System, Verama VMS. Karin har en magisterexamen i psykologi och en kandidatexamen i kommunikation från Lunds universitet. Hon har arbetat i konsultbranschen sedan 2006

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 0

Head of Consulting Services
Jörgen Lindeborg
Född 1970. Anställd 2022.

Jörgen Lindeborg tillträdde som chef för Service Line Consulting Services maj 2022. Jörgen kommer närmast från Tietoevry där han innehaft positionen som Head of Digital Consulting Sverige. Dessförinnan har han haft flera ledande befattningar inom Evry, CGI och AFRY.

Jörgen Lindeborg har gedigen erfarenhet från konsult- och talangmarknaden och är väl bekant med de möjligheter och utmaningar som påverkar organisationer i såväl privat- som offentlig sektor.

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 0


Chief HR Officer

Maria Ragnarsson
Född 1964. Anställd 2022

Maria tillträdde som Chief Human Resources Officer för Ework Group januari 2022. Hon har en lång och gedigen erfarenhet inom ledarskap samt olika roller inom HR. Maria kommer närmast från CGI i en roll som HR Director & Head of HR Sweden. Dessförinnan hade hon rollen som HR Director Nordic på Fujitsu. Tidigare erfarenheter inkluderar Canon, Telenor och EMC. Maria har en kandidatexamen i juridik från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 0

Head of Financial Services
Ulf Ohlfeldt
Född 1972. Anställd 2021

Ulf Ohlfeldt tillträdde som Head of Financial Services den 8 mars 2021. Närmast kommer Ulf från rollen som nyförsäljningschef på kredithanteringsbolaget Lowell. Ulf har en bred erfarenhet inom projekt- och tillgångsbaserad finansiering från sin tid på Nordea Finans och Nordea Investment Banking. Ulf har en fil kand i management i medicinsk teknik och en civilekonomexamen vid Stockholms universitet. Studier vid Executive Leadership Program, SSE Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm etc.

Aktieinnehav i Ework: 500
Optionsinnehav i Ework: 0


Chief Marketing & Communications Officer

Maj-Britt Arhelm
Född 1962. Anställd 2022.


Maj-Britt tillträdde 1 mars 2022 rollen som CMCO för Ework Group. Maj-Britt har en bred bakgrund inom marknad- och kommunikation, varumärkesutveckling och digitalisering i ledande positioner från svenska och internationella bolag, bland annat från Vinge, Loomis och GE som marknads- och kommunikationschef.

Maj-Britt har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 0

Regionschefer

Site Director Stockholm, Västerås, Linköping och Norra Sverige
Tim Kolga
Född 1980. Anställd 2016.

Tim är ansvarig för Ework Stockholm, Linköping, Västerås och Norra Sverige. Tim är legitimerad Psykolog med inriktning mot organisationspsykologi. Han går för närvarande en Executive MBA på Handelshögskolan i Stockholm. Tim har tidigare haft rollerna som People Operations Director, samt Chief Transformation Officer på Ework. Han har även flera års erfarenhet inom konsultbranschen där han har varit verksam som organisationskonsult.

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 0

Site Director Malmö

Kristina Hübsch
Född 1984. Anställd 2018

Kristina är sedan maj 2022 ansvarig för Ework Malmö. Fokus har legat på utveckling av Sourcing och Business operations i Malmö. Hon har också utöver sitt uppdrag bidragit till ledningsarbete på andra siter. Med bred erfarenhet som ledare i olika organisationer, bland andra från Adecco, identifierar och utvecklar Kristina nya ledare inom bolaget genom coachning och utvecklingsprogram. Kristina är specialiserad inom samhällsvetenskap och teolog från studier vid Lunds universitet.

Aktieinnehav i Ework: 559
Optionsinnehav i Ework: 5 200

Site Director Norway
Ranveig Marisei
Född 1972. Anställd 2007.

Ranveig har haft flera roller inom Ework Group sedan 2007. Hon har bred internationell erfarenhet från länder som Norge, Spanien, Guatemala, Ryssland, Storbritannien, Brasilien, Mexiko och USA. Hennes yrkeserfarenhet sträcker sig från konsultverksamheter, företag inom utbildning och marknadsföring samt ideella organisationer. Ranveig har en filosofie kandidatexamen från Universitetet i Oslo och Universidad Autónoma de Madrid. Utöver detta har hon en Master of Science in Business and Marketing från Golden Gate University i San Francisco. Sedan 2021 är hon ansvarig för Ework Norge, ett ansvar hon delar med Trine Røssel Ødegaard.

Aktieinnehav i Ework: 100
Optionsinnehav i Ework: 0

 

Trine Røssel Ødegaard
Född 1982. Anställd 2018.

Från år 2018 hade Trine rollen som Area Manager Engineering inom olja och gas. Sedan dess har hon haft olika roller inom det operativa i Norge. Sedan 2021 är hon COO för Ework Norge. Trine har en Master of Science and Technology inom maskinteknik från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hennes specialistområde är petroleumteknik och utveckling av oljefält. Hon började sin karriär inom oljeindustrin och därefter haft ledande positioner inom IT- och konsultverksamheter.

 

Site Director Poland
Katarzyna Milewska
Född 1987. Anställd 2015.

Katarzyna är ansvarig för att utveckla och bygga upp ett lokalt kontor för Ework i Polen sedan 2015. Hon fokuserar på organisationsutveckling, intäktsökningar, lanseringsstrategier och exekvering. Katarzyna har en masterexamen i Management från University of Warsaw och över 10 års yrkeserfarenhet från globala konsultorganisationer.

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 5,000

Site Director Finland (Acting)
Magnus Eriksson
Född 1969. Anställd 2007.


Magnus var från 2007 ansvarig för Eworks Stockholmskontor och mellan 2009 och 2012 var han försäljningschef för Ework Group. Magnus är civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Han har arbetat i IT-branschen sedan 1992 med framförallt försäljning och försäljningsutveckling men även med organisationsutveckling inom konsultverksamheter.

Aktieinnehav i Ework: 81 500
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelse

Styrelseordförande
Staffan Salén
Född 1967. Invald 2003.

 

Staffan arbetar idag som VD för Salenia AB och var tidigare vice VD och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB och redaktionschef för Finanstidningen. Staffan är styrelseordförande i Amapola AB, ordförande i AB Sagax och ledamot i bland annat följande bolag; Strand Kapitalförvaltning AB, Landauer Ltd, Westindia AB, Largus Holding AB, Green Landscaping AB. Staffan har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.


Aktieinnehav i Ework: 6 049 810*
Optionsinnehav i Ework: 0
*genom bolag

Grundare och styrelseledamot
Magnus Berglind
Född 1970. Invald 2000.

 

Magnus är Eworks grundare och fd. VD. Han driver idag investmentbolaget Pamir. Magnus var tidigare managementkonsult på McKinsey & Co, New York och COO & CFO på Mactive Inc, Florida. Magnus är styrelseordförande i Allevi Group AB och Schoolsoft AB, samt styrelseledamot i bland andra 2c8 Business Solutions AB, CtrlPrint AB, e-Avrop AB, Primona AB och Inbox Capital AB. Magnus har en magisterexamen i ekonomi och en juristexamen från Stockholms Universitet.Aktieinnehav i Ework: 10 000
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Mernosh Saatchi
Född 1979. Invald 2016.

 

Grundare och partner för reklambyrån Humblestorm. Hon är styrelseledamot i Svenska Postkodföreningen och Changers Hub. Mernosh har studerat elektronik vid Kungliga Tekniska Högskolan.Aktieinnehav i Ework: 6 000*
Optionsinnehav i Ework: 500 köpoptioner i Ework utställda av Eworks huvudägare berättigade till 50 000 aktier
*genom bolag

Styrelseledamot
Erik Åfors
Född 1960. Invald 2014.

Erik arbetar som aktiv investerare i noterade och onoterade bolag. Tidigare rådgivare och entreprenör inom finansiell kommunikation samt med erfarenhet från internationell corporate finance. Erik är styrelseordförande i Vero Kommunikation AB, Investment AB Arawak och Calyptra AB med dotterbolag samt verkställande direktör i Insamlingsstiftelsen Kvartal. Erik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Ework: 966 548*
Optionsinnehav i Ework: 0
*genom bolag

Styrelseledamot
Johan Qviberg
Född 1981. Invald 2014.


Johan Qviberg arbetar som VD i det egna företaget Quinary Investment AB. Han har tidigare arbetat som fastighetskonsult och aktiemäklare. Johan är styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB. Johan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Ework: 105 000
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Frida Westerberg
Född 1975. Invald 2021.


Frida är VD för cybersäkerhetsbolaget European ID Security, styrelseledamot i Hexatronic, Vimian, Billogram och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT. Hon började sin karriär på Goldman Sachs i London, var sedan ansvarig för M&A och affärsutveckling inom Bonnierkoncernen och därefter VD för EQT ägda IP-Only. Frida har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Master från Bocconi Università i Milano.

Aktieinnehav i Ework: 2 000
Optionsinnehav i Ework: 500 köpoptioner i Ework utställda av Eworks huvudägare berättigande till 50 000 aktier