Ledning & styrelse

Ledning

CEO
Zoran Covic
Född 1973. Anställd 2012.

Zoran tillträdde som CEO under 2014 och var tidigare ansvarig för Eworks verksamhet i Öresundsregionen. Han har arbetat med outsourcing sedan 2001 och hans senaste uppdrag innan Ework var som affärsutvecklingsansvarig för den offentliga sektorn inom Logica. Zoran är styrelseledamot i Intendia Group AB. Zoran har en Executive MBA från Copenhagen Business School samt en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Ework: 100 000
Optionsinnehav i Ework: 0

Deputy CEO & COO
Magnus Eriksson
Född 1969. Anställd 2007.


Magnus var från 2007 ansvarig för Eworks Stockholmskontor och mellan 2009 och 2012 var han försäljningschef för Ework Group. Magnus är civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Han har arbetat i IT-branschen sedan 1992 med framförallt försäljning och försäljningsutveckling men även med organisationsutveckling inom konsultverksamheter.

Aktieinnehav i Ework: 81 500
Optionsinnehav i Ework: 0

CFO
Ola Maalsnes
Född 1973. Anställd 2019.

Ola är sedan 2019 CFO för Ework Group. Ola har över 12 års erfarenhet som CFO för bolag inom IT-branschen och har en civilekonomexamen från Karlstad Universitet.

Aktieinnehav i Ework: 5 000
Optionsinnehav i Ework: 5 200

Director of Operations
Malin Fondin
Född 1988. Anställd 2007.

Malin har från starten arbetat med process- och utvecklingsfrågor och har sedan 2010 haft flera ledande befattningar inom Ework. Hon har byggt upp kundservice, arbetat som kundansvarig och processägare samt varit ledande för utveckling- och förändringsprojekt hos kund och i Eworks egen organisation. Sedan 2017 ansvarar Malin för Operations som bl.a. omfattar kundimplementering och Shared Service samt utveckling av erbjudande, arbetssätt och verktyg för affärsområdet Competence Supply.

 

Aktieinnehav i Ework: 400
Optionsinnehav i Ework: 10 400

Chief Transformation Officer
Tim Kolga
Född 1980. Anställd 2016.

Tim är sedan början av 2021 Chief Transformation Officer på Ework, efter att tidigare arbetat som People Operations Director sedan 2016. Han var tidigare organisationskonsult på Sandahl Partners AB där han arbetat med Ework rörande lednings och organisationsfrågor sedan 2012. Tim är legitimerad psykolog med inriktning mot arbetspsykologi.

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 2000

Chief Sales Officer Signature Division
Disa Nilsson
Född 1972. Anställd 2006.


Disa har sedan starten jobbat som kundansvarig säljare och sedan 2009 som försäljningschef på Ework Stockholm. Hennes bakgrund finns inom IT-branschen med bl a sju år inom Dell. Från 2013 har Disa varit ansvarig för Ework Göteborg och har sedan utvecklat rollen till ett regionsansvar för västra, mellan och norra Sverige.

Disa tillträdde som Chief Sales Officer Signature Division i början av 2021. Kärnan i Signature Division är den mäklarmodell som Ework erbjuder marknaden.

 

Aktieinnehav i Ework: 2 000
Optionsinnehav i Ework: 2 000

Chief Digital Officer
Daniel Asvelius
Född 1981. Anställd 2018.


Daniel är sedan 2018 ansvarig för uppbyggnaden av Eworks affärsområde plattformstjänster och sitter sedan 2020 i koncernledningen med ansvar för Eworks övergripande IT-strategi. Daniel har en Affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings Universitet, har sedan 2008 arbetat i ledande roller i konsultförmedlingsbranschen och har även erfarenhet i rollen som managementkonsult med fokus på konsultinköp.


Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 9 200

Regionschefer

Site Director Malmö
Peter Lundahl
Född 1966. Anställd 2016.


Peter är sedan januari 2016 ansvarig för Ework Malmö. Peter är civilekonom och systemvetare från Lunds Universitet och har över 20 års erfarenhet som Executive ledare i olika organisationer. Peter har en bakgrund som bla koncernchef för ManpowerGroup Sverige och som senior rådgivare för både startups och börsnoterade bolag.

Aktieinnehav i Ework: 1 500
Optionsinnehav i Ework: 35 200

Managing Director Polen & Danmark
Mikael Subotowicz
Född 1982. Anställd 2015.


Mikael är ansvarig för Eworks dotterbolag i Polen och Danmark och har varit anställd sedan den 1 maj 2015. Han har jobbat inom IT-konsultbranschen i över 10 år och har haft ledande befattningar på bolag i Sverige och Polen. Han har tidigare jobbat på ÅF och Zerochaos. Mikael har en kandidat i statsvetenskap samt internationella affärsrelationer från Hobart and William Smith Collage.

Aktieinnehav i Ework: 1 200
Optionsinnehav i Ework: 6 000

Rune Rasen - Ework

Managing Director Norway
Rune Rasen
Född 1975. Anställd 2007.

Rune har varit Managing Director Ework Norge AS sedan 1 september 2019 och har haft olika roller inom Ework som försäljningschef och IT-chef i Oslo. Förutom många års erfarenhet inom konsultindustrin har Rune 10 års erfarenhet av olika roller även inom telekom. Rune har en examen från Handelshögskolan BI.


Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 0

 

Styrelse

Styrelseordförande
Staffan Salén
Född 1967. Invald 2003.

 

Staffan arbetar idag som VD för Salenia AB och var tidigare vice VD och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB och redaktionschef för Finanstidningen. Staffan är styrelseordförande i Amapola AB, ordförande i AB Sagax och ledamot i bland annat följande bolag; Strand Kapitalförvaltning AB, Landauer Ltd, Westindia AB, Largus Holding AB, Green Landscaping AB. Staffan har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.


Aktieinnehav i Ework: 6 049 810*
Optionsinnehav i Ework: 0
*genom bolag

Grundare och styrelseledamot
Magnus Berglind
Född 1970. Invald 2000.

 

Magnus är Eworks grundare och fd. VD. Han driver idag investmentbolaget Pamir. Magnus var tidigare managementkonsult på McKinsey & Co, New York och COO & CFO på Mactive Inc, Florida. Magnus är styrelseordförande i Allevi Group AB och Schoolsoft AB, samt styrelseledamot i bland andra 2c8 Business Solutions AB, CtrlPrint AB, e-Avrop AB, Primona AB och Inbox Capital AB. Magnus har en magisterexamen i ekonomi och en juristexamen från Stockholms Universitet.Aktieinnehav i Ework: 10 000
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Mernosh Saatchi
Född 1979. Invald 2016.

 

Grundare och partner för reklambyrån Humblestorm. Hon är styrelseledamot i Svenska Postkodföreningen och Changers Hub. Mernosh har studerat elektronik vid Kungliga Tekniska Högskolan.Aktieinnehav i Ework: 6 000*
Optionsinnehav i Ework: 500 köpoptioner i Ework utställda av Eworks huvudägare berättigade till 50 000 aktier
*genom bolag

Styrelseledamot
Dan Berlin
Född 1955. Invald 2004.

 

Dan är grundare och styrelseordförande i Luciholding AB samt VD i Key People Group AB och i Dan Berlin Advisory AB. Tidigare har Dan arbetat som Investment Manager på Prosper Capital Fund och VD för Poolia IT och ICL Data AB. Dan är ledamot i följande bolag; Key People AB, TNG Group AB, To Find Out AB, Invici AB, Signpost AB, ADA Digital AB, Mesh AB, Tengai AB samt Memo Invest AB. Dan har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.Aktieinnehav i Ework: 134 859
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Erik Åfors
Född 1960. Invald 2014.

Erik arbetar som aktiv investerare i noterade och onoterade bolag. Tidigare rådgivare och entreprenör inom finansiell kommunikation samt med erfarenhet från internationell corporate finance. Erik är styrelseordförande i Vero Kommunikation AB, styrelseledamot i Rolling Optics Holding AB, Investment AB Arawak och Calyptra AB med dotterbolag samt verkställande direktör i Insamlingsstiftelsen Kvartal. Erik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Ework: 966 548*
Optionsinnehav i Ework: 0
*genom bolag

Styrelseledamot
Johan Qviberg
Född 1981. Invald 2014.


Johan Qviberg arbetar som VD i det egna företaget Quinary Investment AB. Han har tidigare arbetat som fastighetskonsult och aktiemäklare. Johan är styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB. Johan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Ework: 105 000
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Frida Westerberg
Född 1975. Invald 2021.


Frida är styrelseledamot i Hexatronic och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT. Hon började sin karriär på Goldman Sachs i London, var sedan ansvarig för M&A och affärsutveckling inom Bonnierkoncernen och var senast VD för EQT ägda IP-Only. Frida har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Master från Bocconi Università i Milano.

Aktieinnehav i Ework: 2 000
Optionsinnehav i Ework: 500 köpoptioner i Ework utställda av Eworks huvudägare berättigande till 50 000 aktier