Ledning & styrelse

Ledning

CEO
Zoran Covic
Född 1973. Anställd 2012.

Zoran tillträdde som CEO under 2014 och var tidigare ansvarig för Eworks verksamhet i Öresundsregionen. Han har arbetat med outsourcing sedan 2001 och hans senaste uppdrag innan Ework var som affärsutvecklingsansvarig för den offentliga sektorn inom Logica. Zoran har en Executive MBA från Copenhagen Business School samt en Civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Ework: 100,000
Optionsinnehav i Ework: 0

Deputy CEO & COO
Magnus Eriksson
Född 1969. Anställd 2007.


Magnus var från 2007 ansvarig för Eworks Stockholmskontor och mellan 2009 och 2012 var han försäljningschef för Ework Group. Magnus är civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Han har arbetat i IT-branschen sedan 1992 med framförallt försäljning och försäljningsutveckling men även med organisationsutveckling inom konsultverksamheter.

Aktieinnehav i Ework: 80 000
Optionsinnehav i Ework: 0

CFO
Ola Maalsnes
Född 1973. Anställd 2019.

 

Ola är sedan 2019 CFO för Ework Group.  Ola har över 12 års erfarenhet som CFO för bolag inom IT-branchen och har en Civilekonom examen från Karlstad Universitet.

 

Aktieinnehav i Ework: 2 000

Optionsinnehav i Ework: 0

Director of Sales & Marketing
Pernilla Nilsson
Född 1976. Anställd 2004.


Pernilla är sedan 2013 Sales Director Ework Group efter flera ledande befattningar inom Ework, bl. a. Försäljningschef i Stockholm, Site Director i Malmö och ansvarig för process- och leveransfrågor inklusive större implementationsprojekt. Pernilla har en examen i Marknadsekonomi från IHM Business School.

Aktieinnehav i Ework: 16 550
Optionsinnehav i Ework: 9 600 

Site Director Copenhagen & Malmö
Peter Lundahl
Född 1966. Anställd 2016.


Peter är sedan januari 2016 ansvarig för Ework Malmö. Peter är Civilekonom och Systemvetare från Lunds Universitet och har över 20 års erfarenhet som Executive ledare i olika organisationer. Peter har en bakgrund som bla Koncernchef för ManpowerGroup Sverige och som Senior rådgivare för både startups och börsnoterade bolag.

Aktieinnehav i Ework: 1 500
Optionsinnehav i Ework: 45 700

Site Director Göteborg
Disa Nilsson
Född 1972. Anställd 2006.


Disa har sedan starten jobbat som kundansvarig säljare och sedan 2009 som försäljningschef på Ework Stockholm. Hennes bakgrund finns inom IT-branschen med bl a sju år inom Dell. Disa tillträdde som ansvarig för Ework Göteborg i september 2013.

Aktieinnehav i Ework: 2 000
Optionsinnehav i Ework: 5 000

Managing Director Polen
Mikael Subotowicz
Född 1982. Anställd 2015.


Mikael är ansvarig för Eworks dotterbolag i Polen och har varit anställd sedan den 1 maj 2015. Han har jobbat inom IT-konsultbranschen i över 10 år och har haft ledande befattningar på bolag i Sverige och Polen. Han har tidigare jobbat på ÅF och Zerochaos. Mikael har en kandidat i statsvetenskap samt internationella affärsrelationer från Hobart and William Smith Collage.

Aktieinnehav i Ework: 1 200
Optionsinnehav i Ework: 6 000

Managing Director Norway
Rune Rasen

Chief Digital Officer
Jesper Hendriksen
Född 1972. Anställd 2013.


Jesper är sedan hösten 2017 ansvarig för Eworks IT-struktur. Dessförinnan var han ansvarig för Eworks dotterbolag i Danmark och har varit anställd sedan den 1 januari 2013. Han har arbetat i den danska IT-branschen sedan 1998 med försäljning av outsourcing, tjänster och projekt för bland annat Maersk Data, Ementor/Topnordic, Trifork och TDC. Jesper har en magisterexamen i Företagsekonomi och Organisation från Aarhus School of Business and Social Sciences.

Aktieinnehav i Ework: 0
Optionsinnehav i Ework: 35 700

 

Director of Operations
Malin Fondin
Född 1988. Anställd 2007.

 

Director of People Operations
Tim Kolga
Född 1980. Anställd 2016.

Styrelse

Styrelseordförande
Staffan Salén
Född 1967. Invald 2003.


Staffan arbetar idag som VD för Salenia AB och var tidigare vice VD och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB och redaktionschef för Finanstidningen. Staffan är styrelseordförande i Amapola AB, ordförande i AB Sagax och ledamot i bland annat följande bolag; Strand Kapitalförvaltning AB, Landauer Ltd, Westindia AB, Largus Holding AB. Staffan har en Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.


Aktieinnehav i Ework: 4 587 945*
Optionsinnehav i Ework: 0

*genom bolag

Grundare och styrelseledamot
Magnus Berglind
Född 1970. Invald 2000.


Magnus är Eworks grundare och fd. VD. Han driver idag investmentbolaget Pamir. Magnus var tidigare managementkonsult på McKinsey & Co, New York och COO & CFO på Mactive Inc, Florida. Magnus är styrelseordförande i Kaustik AB och SchoolSoft AB, samt styrelseledamot i bland andra CtrlPrint AB, e-Avrop AB och Inbox Capital AB. Magnus har en magisterexamen i ekonomi och en juristexamen från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Ework: 10 000
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Mernosh Saatchi
Född 1979. Invald 2016.


Grundare och VD för reklambyrån Humblestorm.
Hon är styrelseledamot i MQ, Drottningholms slottsteater, IVAs Näringslivsråd och Postkodföreningen.
Mernosh har studerat elektronik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Aktieinnehav i Ework: 2,000
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Dan Berlin
Född 1955. Invald 2004.


Dan är grundare och styrelseordförande i Luciholding AB samt VD i Key People Group AB och i Dan Berlin Advisory AB. Tidigare har Dan arbetat som Investment Manager på Prosper Capital Fund och VD för Poolia IT och ICL Data AB. Dan är ledamot i följande bolag; Key People AB, TNG Group AB, To Find Out AB, Invici AB, Signpost AB, Invici AB och Elfström och Taflin Fastighets AB. Dan har en civilingenjörsexamen från Indek KTH och är reservofficer vid kustjägarna.

Aktieinnehav i Ework: 134 859
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Anna Storåkers
Född 1974. Invald 2012.


Anna är landschef och chef för Personal Banking, Nordea Sverige. Hon har tidigare arbetat på McKinsey & Co i Stockholm och på Goldman Sachs International i London. Anna är styrelseordförande i Nordea Hypotek och styrelseledamot i Nordea Finans. Anna har en civilekonomexamen, M.Sc. och CEMS, från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Ework: 4 000
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Erik Åfors
Född 1960. Invald 2014.

Erik arbetar som rådgivare inom finansiell kommunikation i det egna företaget Svenska Råd AB. Han har tidigare drivit ett antal konsultverksamheter inom kommunikationsområdet och arbetat med corporate finance vid Svenska Handelsbanken i London. Erik är styrelseordförande i ICTA AB och Vero Kommunikation AB, samt styrelseledamot i Ingo Invest AB och i en rad dotterbolag till detta bolag. Erik har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Ework: 277 291
Optionsinnehav i Ework: 0

Styrelseledamot
Johan Qviberg
Född 1981. Invald 2014.


Johan Qviberg arbetar som VD i det egna företaget Quinary Investment AB. Han har tidigare arbetat som fastighetskonsult och aktiemäklare. Johan är styrelseordförande i Ingager AB och styrelseledamot i Nattaro Labs AB, Svolder AB samt Wihlborgs Fastigheter AB. Johan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Ework: 90 850
Optionsinnehav i Ework: 0