Styrelsens oberoende

Styrelsens sammansättning i Ework Group uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Namn Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare
Staffan Salén Ja Nej
Magnus Berglind Ja Nej
Mernosh Saatchi Ja Ja
Dan Berlin Ja Ja
Erik Åfors Ja Nej
Johan Qviberg Ja Ja
Frida Westerberg  Ja  Ja