Styrelsens oberoende

Styrelsens sammansättning i Ework Group uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Namn Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare
Staffan Salén Ja Nej
Magnus Berglind Ja Nej
Mernosh Saatchi Ja Ja
Dan Berlin Ja Ja
Erik Åfors Ja Nej
Johan Qviberg Ja Ja