Pressmeddelande


 • 2021-10-19
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2021: Bästa Q3-resultatet hittills
 • 2021-10-14
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport januari-september 2021
 • 2021-07-16
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – juni 2021: Bästa Q2-resultatet hittills
 • 2021-06-21
  Karin Schreil blir ny VD för Ework Group
 • 2021-05-12
  Zoran Covic önskar sluta som VD för Ework
 • 2021-04-28
  Beslut från Eworks årsstämma den 28 april 2021
 • 2021-04-28
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2021: Fortsatt markant återhämtning
 • 2021-04-26
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport januari-mars 2021
 • 2021-04-07
  Ework publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020
 • 2021-03-22
  Kallelse till årsstämma
 • 2021-03-18
  Ework satsar på finansieringstjänsten PayExpress
 • 2021-02-10
  Ework Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2020: Fortsatt återhämtning i fjärde kvartalet
 • 2021-02-08
  Inbjudan – presentation av Eworks bokslutskommuniké och Q4 2020
 • 2021-01-27
  Beslut från Eworks extra bolagsstämma den 27 januari 2021
 • 2020-12-18
  Kallelse till extra bolagsstämma
 • 2020-12-18
  Valberedningen i Ework föreslår ny styrelseledamot (fyllnadsval) inför extra bolagsstämma
 • 2020-12-18
  Styrelsen i Ework föreslår utdelning om 2,00 kr per aktie
 • 2020-10-28
  Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2021
 • 2020-10-22
  Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020: Ökat resultat i utmanande kvartal
 • 2020-10-20
  Inbjudan – presentation av Eworks delårsrapport, januari-september 2020