Pressmeddelande

eWork tecknar nordiskt ramavtal med ett av världens ledande telekomföretag

2008-05-20

eWork, Nordens ledande konsultmäklare, har tecknat ett ramavtal med ett av världens ledande telekomföretag. Avtalet är xx-årigt och gäller de fyra nordiska länderna. eWork ska i första hand förse sina nya kund med xx-konsulter (ange vilken typ av konsulter).

- Det går aldrig i förväg att ange exakt hur ett ramavtal påverkar vår omsättning. Utfallet beror i slutändan på hur mycket kunden utnyttjar sin möjlighet att köpa kvalificerade konsulttjänster efter avtalets villkor. Men utifrån vår erfarenhet gör jag bedömningen att detta avtal tillhör ett av våra stora, säger Claes Ruthberg, vd eWork.

eWork har ramavtal med stora företag som Nordea, Scania, TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, SEB och Swedbank.

- Det är glädjande att ännu ett stort företag vill pröva möjligheten att genom en konsultmäklare lösa sitt resursbehov på ett mycket effektivt sätt, kommenterar Claes Ruthberg.

eWork har idag 1400 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Främst är de specialiserade IT-konsulter. Under våren har företaget lanserat ett nytt affärsområde som ska mäkla verksamhetskonsulter vilka bland annat är specialiserade på bl a processtyrning.

eWork är noterat på OMX First North med första handelsdag den 22 maj.


För ytterligare information kontakta:

Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75
E-post: claes.ruthberg@ework.se

Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983
E-post: sofie.konig@ework.se

Ladda ned
wkr0003.pdf