Pressmeddelande

Delårsrapport Januari – September 2008

2008-11-10

• Fortsatt stark tillväxt under perioden.
• Nettoomsättningen ökade med 70,7 procent jämfört med 2007.
• Rörelseresultatet ökade med 42,6 procent jämfört med 2007.
• Ny prognos gällande resultat för helårets resultat före skatt: 50 MSEK (tidigare prognos 60 MSEK)


DELÅRSPERIOD (JANUARI – SEPTEMBER 2008)

• Nettoomsättningen ökade till 1 358,4 (795,8) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 32,8 (23,0) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 34,4 (24,2) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 (5,5) MSEK
• Rörelsemarginalen minskade till 2,4 (2,9) procent
• Vinst efter skatt per aktie 1,48 (1,02) SEK (justerat för genomförd split 080422)


RAPPORTPERIOD (JULI – SEPTEMBER 2008)

• Nettoomsättningen ökade till 423,5 (273,7) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 10,0 (8,2) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 10,7 (8,4) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (2,8) MSEK
• Vinst efter skatt per aktie 0,46 (0,34) SEK (justerat för genomförd split 080422)

För mer information kontakta
Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00
eller
Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00

Ladda ned
wkr0003.pdf