Pressmeddelande

eWork tecknar ramavtal med ett av världens ledande telekomföretag

2008-08-06

eWork, Nordens ledande konsultmäklare, har tecknat ett nytt ramavtal med ett av världens ledande telekomföretag. eWork ska i första hand förse sin nya kund med konsulter inom IT.

- Ramavtal är avgörande för vår framgång och att dessutom kunder av denna storlek visar förtroende för vår affärsmodell är mycket glädjande. Grunden till detta avtal är en affärsrelation som vi nu vill förstärka ytterligare. Ramavtalet stärker vår fortsatta snabba tillväxt ytterligare och enligt vår bedömning kommer detta bli en av våra 5 största kunder, säger Claes Ruthberg, Vd på eWork.

eWork har ramavtal med företag som Nordea, Scania, TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret Alecta, Scania, IBM, SEB och Swedbank.

eWork har idag 1400 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Främst är de specialiserade IT-konsulter. Under våren har företaget lanserat ett nytt affärsområde som ska mäkla verksamhetskonsulter.

eWorks delårsrapporten för januari – juni 2008 presenteras måndagen den 11 augusti.

Ladda ned
wkr0003.pdf