Pressmeddelande

eWork vinnare i Försvarets Materielverks IT-upphandling

2013-12-18

FMV´s tilldelningsbeslut för IT-Driftkonsulter är nu klart.  Beslutet  i sig är indelat i tre olika områden, Unix, Windows och Nätverk. För varje område valdes tre leverantörer som rangordnades där eWork valdes som nummer ett inom samtliga. eWork är dessutom den enda konsultleverantören som fick tilldelning inom alla områden. Avtalet sträcker sig tom 2015-12-31 med option på att förlänga ytterligare två år.

Under året har FMV, Försvarets Materielverk, genomfört ett antal upphandlingar för att säkerställa deras och Försvarsmaktens behov av IT-konsulter. Upphandlingen är uppbyggd som ett kombinationsavtal med både rangordning av leverantörerna och med förnyad konkurrensutsättning. Efter ett år görs en omprövning av rangordningen av leverantörerna inom de fyra första kompetensnivåerna och för den femte och högsta nivån gäller alltid förnyad konkurrensutsättning av ramavtalsleverantörerna.

- Att eWork är med på samtliga områden och dessutom rangordnats som nummer ett visar återigen på eWorks goda och breda leveransförmåga. Detta innebär att eWork ytterligare stärker sin leveransposition hos FMV då eWork även har ramavtal inom SAP och IT Projektkompetens, kommenterar Claes Ruthberg, vd och koncernchef på eWork.

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. eWork finns representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

För ytterligare information kontakta:
Claes Ruthberg, vd och koncernchef
Tel: +46 8 50 60 55 00, mobiltelefon: +46 703 74 64 75 E-post: claes.ruthberg@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.


Ladda ned
PDF