Pressmeddelande

Delårsrapport, januari – juni 2017: Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad

2017-07-20

”Eworks verksamhet fortsatte att växa under andra kvartalet på en fortsatt mycket stark konsultmarknad. Utvecklingen följer vår budgeterade, offensiva plan mot våra långsiktiga finansiella mål.”
Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2017 jämfört med 2016 

-       Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 2 389 MSEK (1 934).

-       Rörelseresultatet för perioden var 24,9 MSEK (24,9).

-       Orderingången ökade med 7 procent och uppgick till 3 248 MSEK (3 022).

-       Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,12 SEK (1,13).

-       Konsultmarknaden var fortsatt mycket stark med god efterfrågan på konsulter inom alla kunskapsområden där Ework är verksamt.

-       De utsikter för 2017 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2016 ligger fast: Ework bedöms ha förutsättningar att helåret 2017 fortsätta utvecklas i linje med de långsiktiga målen.

Första halvåret 2017 jämfört med 2016

-       Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 4 778 MSEK (3 619).

-       Rörelseresultat ökade med 18 procent till 52,3 MSEK (44,4).

-       Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 2,33 SEK (2,00).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com   

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef, 08-50 92 21 06, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, 08-50 92 21 06, +46 733 82 84 80

Ladda ned
Release